Pro dospělé

Modlitby za Charitu

Fara v Přerově

Katecheze pro dospělé

Centrum Sonus

Setkání františkánského společenství

Fara v Přerově

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Modlitby Fatimského apoštolátu

Přerov, sv. Vavřinec

Setkání společenství křesťanských žen

Centrum Sonus

Náboženství pro dospělé

Předmostí, fara

Zkouška scholy dospělých

Centrum Sonus

Příprava dospělých na biřmování

Centrum Sonus

Úklid kostela, skupina "C"

Přerov, sv. Vavřinec

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro dospělé