Pro dospělé

Zkouška scholy dospělých

Přerov

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Mše svaté:

Přerov  8:00 a 18:30

Předmostí 18:00

Úklid kostela, skupina "C"

Přerov, sv. Vavřinec

Společná mariánská pobožnost

Pod nemocnicí

Mše svatá v kapli v Kozlovicích

Kozlovice

Koncert duchovní hudby

Přerov, sv. Vavřinec

Na státní svátek začíná mše svatá v 9:00

Přerov, sv. Vavřinec

Náboženství pro dospělé

Předmostí, fara

Hodová mše svatá v kapli v Újezdci

Újezdec

Mariánské večeřadlo

Předmostí, kostel

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro dospělé