Pro dospělé

Příprava na biřmování dospělých

Centrum Sonus

Úklid kostela, skupina "C"

Přerov, sv. Vavřinec

Modlitby za Charitu

Fara v Přerově

Schůzka animátorů mládeže děkanátu

Centrum Sonus

Hodová mše svatá v kapli v Kozlovicích

Kozlovice

Mše svatá v kapli v Podolí

Podolí

Redakční rada časopisu

Fara v Přerově

Koncert k výročí Charity

Přerov, sv. Vavřinec

Pastorační rada farnosti Přerov

Fara v Přerově

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro dospělé