Pro dospělé

Tichá eucharistická adorace

Předmostí, kostel

Příprava dospělých na biřmování

Centrum Sonus

Beseda CPR:Bylinky

Pavlovice

Setkání františkánského společenství

Fara v Přerově

Úklid kostela, skupina "B"

Přerov, sv. Vavřinec

Modlitby za Charitu

Fara v Přerově

Redakční rada časopisu

Fara v Přerově

Hodová mše svatá v kapli sv. Jiří

Přerov, sv. Jiří

Náboženství pro dospělé

Předmostí

Mše svatá v kapli v Dluhonicích

Dluhonice

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro dospělé