Pro dospělé

Katecheze pro dospělé

Centrum Sonus

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Setkání katechetů děkanátu Přerov

Fara v Přerově

Pastorační rada farnosti Předmostí

Předmostí, fara

Mše svatá v kapli v Újezdci

Újezdec

Modlitby Fatimského apoštolátu

Fara v Přerově

Zkouška scholy dospělých

Centrum Sonus

Mše svatá v kapli v Čekyni

Čekyně

Příprava dospělých na biřmování

Centrum Sonus

Úklid kostela, skupina "C"

Přerov, sv. Vavřinec

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro dospělé