Pro dospělé

Setkání společenství křesťanských žen

Centrum Sonus

Tichá eucharistická adorace

Předmostí, kostel

Příprava dospělých na biřmování

Centrum Sonus

Beseda CPR: Bylinky

Pavlovice

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Pastorační rada farnosti Přerov

Fara v Přerově

Redakční rada časopisu

Fara v Přerově

Redakční rada časopisu

Fara v Přerově

Přednáška Křesťanské akademie

Centrum Sonus

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro dospělé