Pro všechny

Živý růženec

Růženec byl vždy prostředkem pro šíření víry a úcty k Panně Marii. Papežové ho doporučovali pro jeho bohaté duchovní plody. Při modlitbě růžence přemýšlíme nad tím, co dobrého pro nás Bůh vykonal. Pět tajemství radostného růžence nám připomíná události Ježíšova narození, růženec světla rozjímá o životě Pána Ježíše, bolestný o Ježíšově utrpení a slavný o slávě Vzkříšení.

Posezení na farní zahradě v Přerově

Fara v Přerově

Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje

Předmostí, fara

Den otevřených dveří

Církevní mateřská škola Přerov

Slavnost Zvěstování Páně

Mše svaté:

Přerov 8:00 a 18:30

Předmostí 18:00

Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje

Předmostí, fara

Adorace Božího hrobu

Přerov 8:00 - 20:00

Předmostí 10:00 - 19:30

Mše svatá se svěcením olejů

Olomouc, katedrála

Velikonoční svatá zpověď v Předmostí

Předmostí, kostel

Hraná křížová cesta: Lorenco

Přerov, sv. Vavřinec

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro všechny