Život (Co děláme)

Charita Přerov

Základní informace a kontaktní údaje.

Jak správně napsat úmysl mše svaté

Milí farníci, přijměte, prosím, několik dobře míněných doporučení ohledně formulací mešních intencí:

1) Uvádějte alespoň obecně, za co prosíte. Kněz by měl v hrubých rysech znát úmysl dárce.

2) Není nutno vyjmenovávat všechny osoby zvlášť. Duše v očistci také nevyjmenováváme jednotlivě ☺

 

3) Některé potenciální náměty na telenovelu ☺, kupříkladu: „Za 3 zemřelé manželky, nevlastního švagra, zemřelou pratetu a její živé děti“, zapište raději jednoduše slovy: „Za celou živou a zemřelou rodinu“.

Zprávy z nemocnice

20. ledna se konala ekumenická bohoslužba s hostem farářkou paní Milovou. Zúčastnilo se 10 deset nemocných a 10 farníků. V měsíci únoru budeme slavit Světový den nemocných 11. února ve 14:30 se bude konat bohoslužba s udílením svátosti nemocných na LDN II. Všichni jsou srdečně zváni.

Pozvánka na děkanátní setkání mládeže

Drazí mladí našeho krásného děkanátu!

Po dvou letech se zase chystá něco fakt velkého - děkanátní setkání mládeže. Tentokrát se uskuteční 3. - 4. dubna v Brodku u Přerova. Program je opravdu našlapaný a hosté vzácní - můžete se těšit na nám pod pracovním názvem známou [fakap_najt] s úspěšným podnikatelem Jiřím Jemelkou, chvály se skupinou Efrém, či slovo salesiána Libora Všetuly. Čeká nás ale i kavárna, deskovky, sport, fotokoutek, dobrovolnictví, stejně tak i příležitost ke ztišení a přebývání před Pánem.

ZPRÁVY Z CHARITY

 

Milí farníci,

přinášíme Vám zprávy z Charity Přerov.

 

Tříkrálová sbírka

Pozdrav ze semináře

Je tomu už několik týdnů, co začal nový školní rok, a i v našem kněžském semináři se život vrací do svých kolejí. Po návratu z prázdnin jsme se již tradičně vydali na Velehrad, kde jsme prožili exercicie pod vedením našeho nového spirituála otce Vladimíra Schmidta. Byl to čas modlitby, ztišení i naslouchání. Po exerciciích jsme se však letos nevraceli zpět do semináře, ale využili možnosti strávit týden v nádherném prostředí italských Dolomit.

25. farní ples v Přerově

 

Zveme všechny, kteří si chtějí zatančit, dobře se pobavit u sklenky vína či jiného dobrého moku, na tradičním farním plese, který se bude konat 18. ledna 2020 ve velkém sále Městského domu Přerov.

Předprodej vstupenek bude probíhat pouze ve farní prodejně. Začátek prodeje bude v druhé polovině měsíce prosince až do 17.1 2020.

Centrum pro rodinu Pavlovice

CPR Přerov připravuje a všechny srdečně zve

Adventní setkávání maminek na faře v Kojetíně.

Každé pondělí od 8.30 - 10.00 hod,začínáme 2. 12. 2019.

Dopolední prostor pro maminky s malými dětmi,které si chtějí popovídat nejen o rodinných radostech,ale navzájem se i podpořit ve víře.

 

Adventní povídání pro seniory na Domě sv. Josefa v Kojetíně,centrum denních služeb.

Společenství LORENCO

Vážení přátelé,

za Lorenco  Vás srdečně zvu na ŽIVÝ BETLÉM, ale také na zpívání koled PŘED PŮLNOČNÍ MŠI SVATOU. Program SETKÁNÍ U BETLÉMA na BOŽÍ HOD je určen pro všechny z našeho farního společenství a také pro naše spoluobčany a přátele, kteří touží prožít okamžiky v blízkosti našeho Pána, aniž by ho znali. Je to také setkání pro ty, kdo nemohou být se svými blízkými a nechtějí být jen u televize. Program je tento rok složen z koled a čtení povídek od BRUNA  FERREHO.

Libuše Calábková

 

Zprávy z nemocnice

Děkuji Vám všem, kteří jste přišli na společnou modlitbu růžence do nemocnice. Zvláště dobrovolníkům z farnosti, kteří se zapojili. Měla jsem radost z velkého počtu, přibližně dvaceti lidí. V měsíci listopadu připravujeme mši svatou za naše zemřelé ve čtvrtek 21. 11. 2019 ve 14:30 na LDN II, 4. patro. Všichni jste srdečně zváni.

sestra Marie Goretti

Stránky

Prihlásit se k odběru Život (Co děláme)