Život (Co děláme)

Cesta je cíl aneb Zamyšlení nad Pěší poutí

Ve dnech pátého až dvanáctého srpna 2012 se uskutečnil v pořadí již XXXII. ročník pěší pouti z Krakova do Čenstochové, které se zúčastnilo zhruba na osm tisíc poutníků. Účastníci tvořili desítky skupin nejen z domácího Polska, nýbrž i z dalších evropských zemí jako například Itálie či Slovenska. Stejně jako v minulých letech zde ani tentokrát nemohla chybět skupina z České republiky vedená otcem Janem Šimoníkem, v níž byla vcelku hojně zastoupena i naše farnost.

Ohlédnutí za prázdninami

Na sklonku prázdnin se konal ve Vlkoši na faře již 6. ročník denního pobytu, tentokrát pod názvem „O halíř strýčka Skrblíka“. Děti pod vedením ochotných vedoucích vyráběly větrníky, luštily tajenky, hledaly poklad a snažily se překazit plány zlých Rafanů. Společně podnikly i výlet do Kroměříže. Protože počasí opravdu přálo, bylo příjemné zchladit se v bazénu, který dala dětem k dispozici rodina Kuńáková. O hladové žaludky se staraly (vzorně) ochotné kuchařky. Velký potlesk byl poděkováním. Při stezce odvahy zase děti prokázaly svou statečnost.

Stránka pro mládež

Ministrantská pouť na Velehradě

Z centra Ráj

Léto s CPR Ráj proběhlo hlavně ve znamení příměstských táborů, takzvaných „Prázdninových povyražení“. Těchto tradičních prázdninových týdnů se zúčastnilo celkem 191 dětí v sedmi turnusech. Čtyři proběhly v areálu Ráje v Pavlovicích a po jednom na faře v Domaželicích, na faře v Dřevohosticích a na výletišti v Hradčanech. Kromě příměstských proběhly také klasické tábory – zážitkový tábor pro mládež MISE a stanový tábor pro děti v Pístovicích.  

Pouť přerovského děkanátu do Francie

V sobotu ráno jsme se vydali z Lurd na 860 km dlouhou pouť do La Saletty poblíž Grenoblu, v podhůří francouzských Alp. Navečer se náš autobus vyšplhal po serpentinách až k bazilice do výšky 1800 m n. m. Byl předvečer letnic a my jsme po ubytování slavili v kapli uvnitř komplexu budov kolem baziliky (klášter a ubytovny poutníků) mši svatou z vigilie slavnosti seslání Ducha sv.

Pouť přerovského děkanátu do Francie

V Nevers jsme se zastavili v klášteře, do něhož ve svých 22 letech vstoupila Bernadetta Soubirousová, jíž se v jejich rodných Lurdech jako 14 leté dívce 18 krát zjevila Panna Maria. Bernadetta byla drobného vzrůstu (v dospělosti měřila jen 137 cm) a od dětství trpěla astmatem. V neverském klášteře zemřela ve svých 35 letech na TBC kostí. Její tělo bylo bez jakéhokoliv ošetření pohřbeno v jednoduché dřevěné rakvi do země pod dlažbou kaple sv. Josefa v klášterní zahradě. Protože se na její přímluvu stalo několik lékařsky zdokumentovaných uzdravení, byla v r. 1925 prohlášena za blahoslavenou.

Stránka pro mládež

Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou 14.-19.8.2012

Není lehké shrnout do pár vět celé setkání. Ač se mnohým může zdát, že bylo krátké, i za šest dnů se dá prožít ohromné množství nádherných a silných zážitků.

Pouť seniorů na Velehrad

Po čtrnácti letech jsme se 2. června 2012 vydali na již 17. pouť seniorů opět do poutního chrámu Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje na Velehrad. Tentokrát v sobotu, protože jen v tento den je mše svatá i v 9 hodin, takže se na ni dá z Přerova vhodně dopravit. Vyjelo nás 17 vlakem v 7:24 hod. a po půl hodinovém čekání ve Starém Městě u Uherského Hradiště jsme se autobusem přepravili na velehradské náměstí krátce před devátou hodinou.

Noc kostelů

1. června proběhl v Přerově již druhý ročník celostátní akce Noc kostelů, při které se otevírají široké veřejnosti nejen dveře, ale za pomoci různých doprovodných programů se snažíme také prezentovat farní společenství a odbourávat různé bariéry a předsudky. K této akci se celonárodně přidávají také ostatní křesťanské církve. V Přerově byly stejně jako vloni otevřeny kaple svatého Jiří, kostel svatého Michala na Šířavě a farní kostel svatého Vavřince. Navíc byl letos otevřen také farní kostel svaté Maří Magdalény v Předmostí.

Stránka pro mládež

Byli jsme na Studentském Velehradě 2012

zápisky z jedenáctého ročníku největší akce Vysokoškolského katolického hnutí u nás

                       

 

Stránky

Prihlásit se k odběru Život (Co děláme)