Život (Co děláme)

Stránka pro mládež

Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou 14.-19.8.2012

Není lehké shrnout do pár vět celé setkání. Ač se mnohým může zdát, že bylo krátké, i za šest dnů se dá prožít ohromné množství nádherných a silných zážitků.

Pouť seniorů na Velehrad

Po čtrnácti letech jsme se 2. června 2012 vydali na již 17. pouť seniorů opět do poutního chrámu Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje na Velehrad. Tentokrát v sobotu, protože jen v tento den je mše svatá i v 9 hodin, takže se na ni dá z Přerova vhodně dopravit. Vyjelo nás 17 vlakem v 7:24 hod. a po půl hodinovém čekání ve Starém Městě u Uherského Hradiště jsme se autobusem přepravili na velehradské náměstí krátce před devátou hodinou.

Noc kostelů

1. června proběhl v Přerově již druhý ročník celostátní akce Noc kostelů, při které se otevírají široké veřejnosti nejen dveře, ale za pomoci různých doprovodných programů se snažíme také prezentovat farní společenství a odbourávat různé bariéry a předsudky. K této akci se celonárodně přidávají také ostatní křesťanské církve. V Přerově byly stejně jako vloni otevřeny kaple svatého Jiří, kostel svatého Michala na Šířavě a farní kostel svatého Vavřince. Navíc byl letos otevřen také farní kostel svaté Maří Magdalény v Předmostí.

Stránka pro mládež

Byli jsme na Studentském Velehradě 2012

zápisky z jedenáctého ročníku největší akce Vysokoškolského katolického hnutí u nás

                       

 

Zážitkový víkend k nezaplacení

Konečně pátek. Stojím nad otevřenou taškou a snažím se tam naházet potřebné věci. Ještě triko na volejbal. Raději bych měla zůstat doma a uklidit. Jó, do kaple potřebuju teplou mikinu. Kdo se bude učit s kluky? To bude v pondělí zas vypadat. „Nejezdi nikam,“ slyším odněkud za mnou. Na chviličku zaváhám. Ještě krátké gatě. Bude vedro. Hotovo. Zabaleno. Konečně dávám pusu mým „chlapům“ a vydávám se na cestu. Přibírám do auta další čtyři matky. Máme smíšené pocity. Chce se nám? Nechce se nám?

1. 6. 12 NOC KOSTELŮ

Již podruhé tato akce proběhne také v Přerově. Jedná se nejen o celonárodní akci, ale též mezinárodní, protože probíhá také na Slovensku, v Rakousku, Německu a Nizozemí.

Stránka pro mládež

Jarní víkend pro ministranty   

Z centra Ráj

V polovině března se na Centru pro rodinu Ráj v Pavlovicích konala 24hodinová postní duchovní obnova s Františkou Böhmovou na téma Mateřství. Po příjezdu se účastnice ubytovaly a po večeři začal program. Fanynka začala legendou O kamenné palmě, na které jsme si mohly uvědomit, jak přijmout své problémy a těžkosti a hlavně - kde na to čerpat sílu. Po příběhu jsme si zkusily udělat každá svůj strom a pak jsme postupně všechny stromy obcházely a v tichu žehnaly ženě, které strom patřil. Po večerním programu jsme šly spát a těšily se, co přinese zítřejší den.

Postní duchovní obnova v Přerově

Dne 25.2.2012 se uskutečnila v naší farnosti duchovní obnova na téma „Radostný půst - Nejoblíbenější liturgická doba?“

Název vyhlíží na první pohled paradoxně vzhledem k obvyklým i vžitým praktikám. Ti však, kteří mají upřímnou chuť a odvahu pustit se do „dobrodružství s Bohem“,  mohou být při jeho správném pochopení odměněni Kristovým přiblížením se, vnitřní proměnou, větší svobodou a prožitkem „radostné bolesti půstu“.

Představujeme křesťanská společenství

Do třetice – o modlitbě sv. růžence

V lednovém i únorovém čísle „Slova pro každého“ jsme si přečetli o zapojení přerovských farníků do modlitby svatého růžence společně ve skupinkách, nebo do Živého růžence, kterého se mohou zúčastnit i staří a nemocní.

Růženec je rozjímáním po boku Mariině. Procházíme-li obrazy růžence, učíme se číst Krista. Od početí Syna Božího, až po slavné nanebevstoupení.

Stránky

Prihlásit se k odběru Život (Co děláme)