Život (Co děláme)

Pozdrav ze semináře

Drazí farníci,

Karneval v CMŠ

V úterý 21. 2. 2012, před Popeleční středou, jsme s dětmi v Církevní mateřské škole v Přerově prožili veselý karneval. Děti v krásných nápaditých maskách tancovaly, soutěžily, hrály hry a mlsaly. Představily své masky a odnesly si drobnost na památku. Karnevalovým veselím je prováděly paní učitelky, převlečené za dva klauny.                                                                           Iveta Frýdková

Z centra Ráj

V rámci Národního týdne manželství pořádá Centrum pro rodinu Ráj v přerovském děkanátu už třetím rokem „Den pro manželství“. Pravidelně bývá náplní přednáška o vztazích mezi manželi s doprovodným programem. Cílem akce je podpořit hodnoty manželství a rodiny, vyzvat lidi k zamyšlení nad tématy vztahů v manželství a inspirovat je k práci na svém manželství, která pak přináší bohaté plody celé rodině.  V letošním roce jsme tuto akci uspořádali v úterý 14. února, v den svátku Sv. Valentýna.

Živý Betlém

Jako každoročně, tak i letos se na náměstí T. G. Masaryka v Přerově konal ve 4. adventní neděli Živý Betlém, který nacvičili děti, mládež i dospělí z naší farnosti pod vedením Libuše Calábkové.

Vánoční období v kojetínské církevní školce

 

Předvánoční období bývá často dobou shonu, spěchu a stresu, vyplývajících z touhy stihnout toho ještě víc než jindy. Větší množství aktivit čekalo v tomto čase i na děti z Církevní mateřské školy sv. Josefa v Kojetíně, ovšem ony i personál školky zvládly všechno bez zbytečného stresu a ve skutečné předvánoční pohodě.

Představujeme křesťanská společenství

V listopadovém čísle jste se mohli seznámit se skupinkou „A“, která uklízí vždy jednou za 14 dní po ranní mši svaté. Nyní by se Vám představily skupiny „B“ a „C“, které se podílejí na úklidu od podzimu roku 2006. Tehdy je oslovil a vyzval k této službě otec Tomáš Strogan.

Ekumenická modlitba za město a stát

Milí přátelé v Kristu,

neznám lepší způsob, jak oslavit Státní svátek (17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii), než společnou modlitbou za svět, za náš stát, za společnost, ve které žijeme a jejíhož života se účastníme. Politici ten den pokládají věnce, novináři o tom píšou články, odborníci bilancují… A mnohé lidi tento svátek spíše irituje, protože se začíná podobat oslavám např. Velké říjnové revoluce - velká slova, ale „skutek utek“.

Co jsme prožívali v bochořské farnosti na podzim

       4. září jsme děkovali Pánu za úrodu. Přesto, že letošní léto bylo studené a nevlídné, měli jsme za co děkovat. Před obětním stolem bylo uspořádáno mnoho plodin ze zahrad i z polí a další přinášely v obětním průvodu děti. Maminky je oblékly do slušivých krojů, a tím celá mše získala na svátečnosti.

Stránka pro mládež

Děkanátní Silvestr na Divokém Západě        

Zápisky ze Svaté země

Ve Svaté zemi jsem udělal také následující zkušenost. Rád jsem si spoustu věcí plánoval – co bych chtěl za den stihnout, jaká místa navštívit, atd. Ten týden jsem ale nic neplánoval a prostě jen přijímal ty dny tak, jak šly. A byly to moc pěkné dny, plné překvapení. Při jedné večerní procházce jsem například narazil na skupinu Židů, kteří na ulici hráli nějakou muziku, a tak jsem si prostě sedl a poslouchal. Nikam jsem nespěchal, zaposlouchal se a vychutnával si tento pěkný přítomný okamžik.

Stránky

Prihlásit se k odběru Život (Co děláme)