Základní informace

Informace o děkanátu Přerov

Děkanát Přerov se skládá z 24 farností. Seznam najdete v článku.

Úvod: Základní informace

Kontaktní údaje, aktuální program apod.

Únor v liturgii

Letos prožíváme v únoru první část liturgického mezidobí a vstupujeme do doby postní.

2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu

Modlitba za dobrou smrt

Farnost Přerov vydala obrázek s modlitbou za dobrou smrt...

Podpořte nás...

Prosíme o finanční podporu našich farností...

Slovo pro každého 2016

Časopis vychází jednou za měsíc na první pátky s výjimkou prázdnin, kdy je společné číslo pro červenec a srpen. Časopis je ke stažení ve formátu PDF.

Generální oprava kaple sv. Jiří

Pro generální opravu kaple sv. Jiří jsme se rozhodli v roce 2011 po dobré zkušenosti s opravou kapličky Panny Marie Bolestné před kostelem sv. Vavřince. Tehdy se nám s pomocí dotací podařilo dát na další desetiletí do pořádku jednu z církevních staveb, kterou sice prakticky nevyužíváme, ale je ozdobou náměstí TGM, a z této podařené opravy máme radost.

Internetová nástěnka děkanátu

Internetovou nástěnku našeho děkanátu najdete na této adrese.

Dar farnosti je možné odečíst od základu daně

Prosíme o Vaši finanční podporu našich farností. Dary církvi je možné odečíst od základu daně. Podrobnější informace...

Bohoslužby v Přerově

Pravidelný pořad bohoslužeb v Přerově a Předmostí.

Stránky

Prihlásit se k odběru Základní informace