Ostatní (Různé)

P. Josef Tomčík, farář z Penčic

V  čísle 4 ročníku 2010 jsme uveřejnili vzpomínku na patera Josefa Tomčíka, kterou nám zaslal pan Miloslav Šváček z Penčic. Dnes bychom chtěli ve vzpomínkách pokračovat krátkou příhodou, kterou nám připravila paní Zdeňka Mollinová podle publikace: BALÍK, Stanislav – HANUŠ, Jiří: Katolická církev v Československu 1945 – 1989. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2007, s. 68.


Petr a Pavlína Kourovi:  České vánoce, Praha 2000, str. 240 – 241:

Stránka pro mládež

Nový rok je časem předsevzetí a nových začátků. A také mládež našeho přerovského děkanátu by se chtěla pokusit o jednu novinku ve své činnosti. Pravda, asi se pro to zatím nerozhodl každý věřící, kterému je řádově mezi 15 a 30 roky. Je to možná věc, o které diskutovalo jen několik jedinců, ale nakonec jsme dospěli k rozhodnutí, že to zkusíme a že nabídneme tento náš nový výmysl každému, kdo bude mít zájem.

Z centra Ráj

Ohlédnutí za adventními dny: 

Zápisky ze Svaté země

Pondělí 10. 11.

Tento den jsem začal dalším krásným okamžikem. V bazilice Božího hrobu je možné „objednat si“ brzy ráno, ještě než začnou do baziliky proudit davy poutníků, mši svatou.

P. Dietmar, kněz z Německa, kterého jsem tu poznal a o kterém jsem se zmiňoval už minule, si také jednu takovou mši „objednal“ a to přímo v Božím hrobě! A když mě a Janovi pak nabídl, že tam můžeme jít s ním, neváhali jsme.

Co nového ve školce v Přerově ?

Život v CMŠ v Přerově byl od začátku školního roku opět živý. Kromě plnění školního vzdělávacího programu se odehrála canisterapie, podzimní tvoření s rodiči se závěrečným opékáním špekáčků a zpěvem táborových písní a účastí na farní drakiádě. Děti navštívily divadelní představení v Městském domě, vystupovaly s krátkým programem na farním shromáždění, v prosinci jsme přivítali návštěvu sv. Mikuláše s andělem a proběhlo vánoční tvoření s rodiči s krátkým vystoupením dětí. Navštívili nás také koncert Pavla Nováka.

Benefiční vánoční koncert

Mnozí z nás si mohli v kostele sv. Anny v Říkovicích vyslechnout líbivé melodie doznívajících Vánoc, písně klasiků od P. J. Vejvanovského, F. X. Grubera či A. V. Michny z Otradovic. Nástroje se rozezněly 1.1.2012 v 15. hodin, po uvítací promluvě P. Piotra Wardeckého, v podání: varhany – Martin Kordas, trumpety – Ondřej Fojtů, Vít Adamík a tuby, na kterou nás doprovázel Václav Slivka. Díky nim jsme se mohli posunout ve splátce našich farních varhan, obnovených roku 2009 P. Slawomírem Sulowským.

Přečetli jsme a doporučujeme

Těšit se je nejhezčí                 P. Petr Vrbacký

Farní knihovna a prodejna v Přerově

Milí čtenáři, účastníte-li se nedělní mše svaté v kostele sv. Vavřince, která začíná v 9 hodin, můžete pravidelně v ohláškách slyšet pozvání do farní knihovny a prodejny. Ačkoli má farní knihovna a prodejna již mnohaletou tradici, existují farníci, kteří do ní ještě nezavítali. A tak mi dovolte, abych Vás prostřednictvím našeho časopisu zavedla a snad i navnadila k její návštěvě. Je umístěna na faře v Přerově v bočním křídle (po vstupu do farní budovy dveře po levé straně).

Úvodník - prosinec 2011

Vánoce, Vánoce přicházejí …

Z reproduktorů mnoha obchodů se již začaly ozývat vánoční písně a koledy. Spolu s reklamami a slevovými letáky nás informují o tom, že je potřeba se začít připravovat na nadcházející Vánoce: uklidit a vyzdobit byt, napéct cukroví a vánočku, koupit kapra a prskavky, naladit housle a televizi, pořídit hromady dárků a udělat ještě mnoho jiných důležitých činností, abychom Vánoce správně prožili. To je jeden z  přístupů k přípravě na Vánoce.

Guadalupe . . .

Rád bych Vás na následujících řádcích seznámil s Guadalupe, jedním z nejvýznamnějších mariánských poutních míst na světě, jelikož na dne 9. prosince připadá památka sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina, jemuž se Panna Maria v Guadalupe zjevila. 12. prosince si pak církev připomíná Pannu Marii Guadalupskou.

Několik základních reálií

Stránky

Prihlásit se k odběru Ostatní (Různé)