Ostatní (Různé)

Rosteme ve víře

       Ctnosti a neřesti – Statečnost a pomluva Sandro Botticelli - Statečnost  Tentokrát se spolu na chvíli zastavíme u ctnosti statečnosti, další z kardinálních ctností. Jako neřest jsem vybral pomluvu, která sice není přímým opakem statečnosti, ale často je třeba prokázat dost statečnosti, když se musí pomluvě čelit.   Jednou ze základních vlastností lidského života je jeho zranitelnost. Člověk je zranitelný jak tělesně, tak také duševně. Může být zasažen ve své tělesné integritě i ve své přirozenosti.

Generální oprava a údržba varhan v Předmostí

V minulém čísle Slova pro každého jste si mohli přečíst o generální opravě varhan, probíhající od května letošního roku v kostele sv. Maří Magdaleny v Předmostí. Dnes tedy pokračování, nebo lépe - závěr: Varhany byly postaveny v letech 1950/1951 firmou Rieger-Kloss (tehdy Továrna na varhany n. p.) v Krnově. Podle dostupných informací tehdejší administrátor předmostské farnosti ThDr. Alois Otzipka na zakoupení varhan za 696 000 Kčs a další opravy kostela věnoval i své úspory a odškodné za koncentrační tábor.

Přečetli jsme a doporučujeme

Světlo světa                           Benedikt XVI.

Rozhovor s Peterem Seewaldem

Slovo pro každého 2011

Farnost Přerov vydává pro vnitřní potřebu našeho děkanátu časopis "Slovo pro každého". Zde najdete jednotlivá čísla ke stažení.

Bratr Teodor proti nepříteli....

 

  Bratr Teodor byl cisterciáckým mnichem ve francouzském klášteře Panny Marie od Septfons. Byl nucen bojovat v napoleonské armádě, která táhla do Ruska. Když byla tato armáda ohrožena ruskou strategií spálené země, musela se dát na ústup.

 

Rosteme ve víře

            Ctnosti a neřesti – Moudrost a lehkomyslnost

 Dnes bych se rád zamyslel nad ctností moudrosti. Tato moje volba je jistě ovlivněna také slavností svatého Václava, neboť po přečtení liturgických textů z této slavnosti a následném zamyšlení jsem si uvědomil, že svatý Václav patřil mezi lidi, kteří touto ctností vynikali, neboť se o něm říká jako o nemnoha dalších vládcích, že byl moudrým vladařem. Jako neřestný protipól moudrosti bych zmínil lehkomyslnost.

 

Měrovický kostel slavil 200 let….

 Poslední srpnovou neděli si věřící i další obyvatelé Měrovic nad Hanou společně s pozvanými hosty připomněli významné výročí, 200 let od posvěcení farního kostela. Příprava události byla zahájena už na počátku roku a svou pomoc při ní ústy svého starosty Ladislava Bařiny slíbila i obec. Paní Zdeňka Mollinová, která se léta zabývá církevní historií přerovského děkanátu, připravovala už od února výstavu o dějinách kostela a farnosti. Nástěnky informující o jednotlivých událostech dotvořila bohatá obrazová dokumentace i historické dokumenty, a také ukázka některých liturgických předmětů.

Zápisky ze Svaté země

Kromě poznávání míst, jsem si musel zvykat i na místní podnebí . A v této souvislosti jsem zažil následující událost.  

V těch prvních dnech tady bylo velké horko a to i v noci. A proto, než jsem si trochu zvykl, tak jsem spával s puštěným ventilátorem a otevíral si okno a dveře do dvora, abych měl alespoň nějaký průvan.

Generální oprava a údržba varhan v Předmostí

Možná leckoho překvapilo, že od letošního května farníkům pravidelně přicházejícím na bohoslužby, či náhodným náštěvníkům, nezní v kostele v Předmostí hudba ze zdejších varhan, a zpěv lidu je provizorně doprovázen hrou na keyboard. Důvod je prostý - píšťalové varhany procházejí generální opravou. Původní varhany Karla Neussera s 1 manuálem, pedálem a 9 rejstříky, postavené kolem roku 1880, se v našem farním kostele sv. Maří Magdaleny v Předmostí nedochovaly. Jim podobné varhany lze nalézt v Penčicích a ve Staré Vsi.

Stránky

Prihlásit se k odběru Ostatní (Různé)