Ostatní (Různé)

Generální oprava a údržba varhan v Předmostí

Možná leckoho překvapilo, že od letošního května farníkům pravidelně přicházejícím na bohoslužby, či náhodným náštěvníkům, nezní v kostele v Předmostí hudba ze zdejších varhan, a zpěv lidu je provizorně doprovázen hrou na keyboard. Důvod je prostý - píšťalové varhany procházejí generální opravou. Původní varhany Karla Neussera s 1 manuálem, pedálem a 9 rejstříky, postavené kolem roku 1880, se v našem farním kostele sv. Maří Magdaleny v Předmostí nedochovaly. Jim podobné varhany lze nalézt v Penčicích a ve Staré Vsi.

Nová Boží muka v Lýskách....

Nedělního odpoledne 18. září 2011 při uvítání místních i přespolních, kdož přišli do Lýsek na slavnost žehnání Boží muky, bylo řečeno: „Stojíme na místě, kterému se říkalo U Panenky Marie, a mělo by se tak říkat i nadále.

Svatý Bruno, kněz

Narodil se v Kolíně nad Rýnem roku 1035. Studoval filozofii, potom teologii v Remeši, kde se později stal kanovníkem, kancléřem a profesorem. Zde ho však zklamal biskup Manasse, a proto roku 1084 odchází do samoty nedaleko Grenoblu, do La Chartreuse, kde zakládá první klášter. Řád kartuziánů, podle tohoto místa nazývaný, je jedním z nejpřísnějších řeholních řádů. V podstatě se jedná o poustevníky, kteří žijí o samotě a v naprostém mlčení. To přerušovali pouze v neděli, o svátcích a při společné chórové modlitbě. Základem však zůstává modlitba a práce.

Internetové odkazy

Odkazy na webové stránky farností apod.

Úvodník - září 2011

Stojíme na prahu jednoho z nejhorších měsíců v roce. Proč nejhorších? Končí nám prázdniny, dovolené, a máme se vrátit k nekonečnému kolotoči každodenních povinností. Končí doba lenošení a užívání si a začíná doba vyčerpávající dřiny – pro děti se školou, pro ty starší s dětmi, které bojují se školou. Snad nás ale mohou hřát alespoň vzpomínky na množství nových dojmů a zážitků, které si z prázdnin přinášíme.

Farní kostel sv. Petra a Pavla v Penčicích opravili dobrovolníci....

V minulosti krásný a bohatý kostel v Penčicích, zdaleka viditelný, posazený do malebné krajiny, dominanta obce a celého širokého okolí. Ještě před nedávnem neudržovaný, zanedbaný, ve zchátralém stavu. Sliby, že se kostel opraví, nebyly naplněny.

Rosteme ve víře

Ctnosti a neřesti

Drazí čtenáři této rubriky! V redakční radě jsme se dohodli, že jedno cestování na stránkách našeho časopisu stačí, a tak jsem jako služebně starší dal s cestováním prostor novému přerovskému jáhnovi. Přece jenom je jeho destinace poněkud exotičtější a možná tedy i přitažlivější. V dalších číslech bychom se na této stránce měli setkávat nad tématem ctností a neřestí. Dnes bychom se zamysleli, co vlastně ctnost a neřest je a jak se měnil pohled na tyto fenomény v průběhu staletí. 

Kříž

Mezi mocí a pravdou

Prázdninový pozdrav ze Semináře

 

Milí farníci,

Rozhovory

Milí čtenáři, představujeme Vám nového kojetínského jáhna Mgr. Stanislava Trčku.  
 

Stránky

Prihlásit se k odběru Ostatní (Různé)