Ostatní (Různé)

Kříž

Mezi mocí a pravdou

Prázdninový pozdrav ze Semináře

 

Milí farníci,

Rozhovory

Milí čtenáři, představujeme Vám nového kojetínského jáhna Mgr. Stanislava Trčku.  
 

Zápisky ze Svaté země


Milí čtenáři,  

jak jsem psal minule, očekával jsem lepší události, které opravdu přišly, a to hned v dalších dnech. Ve svých zápiscích bych se s Vámi nyní rád podělil o dojmy, které ve mně vyvolaly návštěvy některých míst, souvisejících s Kristovým utrpením.

Světec měsíce - Svatí mučedníci Kornelius, papež a Cyprián, biskup

 

Během pronásledování křesťanů za císaře Decia (249-251) někteří křesťané víru zapřeli, nebo podplatili úředníky, aby jim vydali potvrzení, že obětovali bohům. Když se chtěli vrátit do církve, někteří biskupové je odmítali přijmout (rigoristé). Kornélius, biskup římský a Cyprián, biskup kartaginský, zaujali pozici mírnější: přijmout je zpět po vykonaném pokání.

Slovo pro každého 2002

Obsah časopisu Slovo pro každého roku 2002 a jednotlivá čísla ke stažení ve formátu PDF.

Slovo pro každého 2001

Obsah časopisu Slovo pro každého roku 2001 a jednotlivá čísla ke stažení ve formátu PDF.

Slovo pro každého 1995 a 1996

Obsah časopisu Slovo pro každého za rok 1995 a 1996.

Slovo pro každého 1997 a 1998

Obsah časopisu Slovo pro každého za rok 1997 a 1998.

Slovo pro každého 1999

Obsah časopisu Slovo pro každého roku 1999.

Stránky

Prihlásit se k odběru Ostatní (Různé)