Ostatní (Různé)

Úvodník - duben 2011

 

Milí čtenáři Slova pro každého,

před několika lety jsem byl na dovolené se svými přáteli. Během horkého dne jsme navštívili několik památek, hradů a muzeí, večer jsme zase grilovali, k tomu si dali studené pivo, byla i kytara a zpěv. Většinou každý z nás se těšil na večer, na chládek a odpočinek, ale teprve po návratu domů jsem zjistil, že to krásné se odehrálo také během dne. Mohl jsem poznat tolik úžasných příležitostí, zkušeností, dozvědět se něco nového a poznat zajímavé lidi.

Rozhovory

V dnešních Rozhovorech Vám chceme představit kazatelku Církve československé husitské v Přerově paní Petru Hruškovou.

 

Řekněte nám něco o sobě. Odkud přicházíte, co děláte?

Svatý Turibius z Mongroveja, biskup

 

Narodil se roku 1538 ve Španělsku. Vystudoval práva v Salamance. V roce 1580 odejel jako arcibiskup do Limy v Peru, kde se zastával domorodých indiánů, učil se jejich jazykům. Svolal celkem 12 synod a dbal na dobrou přípravu kněží. Hodně času trávil na vizitačních cestách po své diecézi, při poslední zemřel mezi domorodými křesťany. Za svatého byl prohlášen roku 1726.                          

 Jaroslav Branžovský

Slovo z Charity

Milí farníci, bratři a sestry,

Základní postoje a gesta

Liturgie vede jednotlivé věřící k určitému postoji nebo spíše pozicím, jež mají být společné pro celé shromáždění. Společné postoje jsou znakem vzájemného společenství a jednoty, vyjadřují smýšlení i city účastníků a podporují je. Tato znamení musí být srozumitelná - mezi tím, co naznačují, a tím, co vyjadřují, musí být přirozený vztah.

Přečetli jsme a doporučujeme

 Zápisník potulného kazatele                   Max Kašparů

Světec měsíce - Svatá Josefína Bakhita, řeholnice

Narodila se v muslimské rodině v Súdánu. Při práci na poli jako malá dívka byla unesena a prodána do otroctví. Byla několikrát prodávána na trzích s otroky a zažila mnoho tělesného i duševního utrpení. Když se dostala do rodiny italského konzula Kalista Legnaniho, začalo se s ní nakládat důstojně. Později se dostala s rodinou nového pána do Itálie a vykoupená z otroctví se stala pěstounkou v rodině jejich přátel. U sester kanosiánek v Benátkách se setkala s Bohem. Po katechumenátu přijala v lednu 1890 křest a nové jméno Josefína. Složila sliby v Kongregaci sv. Magdalény z Canossy.

Která víra je ta pravá?

Od doby, kdy člověk vynalezl písmo, máme doklady, že v něco věřil. Součástí každé víry bylo i přesvědčení, že právě ona víra je ta jediná a pravá.

Všechny dnes opuštěné věrouky byly jako nesprávné a škodlivé zavrženy. Z čeho tedy plyne přesvědčení dnešních stoupenců víry, že tato víra rovněž není nesprávná a škodlivá?

 

"Zakořeněni v Kristu, na něm stavějte a buďte pevni ve víře"

Tato slova apoštola svatého Pavla se stala mottem celosvětového setkání mládeže, které se uskuteční tento rok v srpnu ve španělském městě Madrid. A tak se můžeme zamyslet nad těmito slovy a popřemýšlet, co pro nás znamenají.

Můžem ti sloužit...

„...vzdáváme díky za to, že můžem stát před tebou a můžem ti sloužit...“ Cože? vytrhl se můj duch z obvyklé „mešní letargie“. Za co že to mám vzdávat dík? Že můžu stát před Hospodinem a můžu mu sloužit, zopakovala mi vnímající část mozku. Tak to mě teda nikdy nenapadlo!

Stránky

Prihlásit se k odběru Ostatní (Různé)