Ostatní (Různé)

Rozhovory

Rozloučení s P. Jackem Brończykem

V době, kdy vychází toto číslo Slova, už otec Jacek působí na novém místě – v Rožnově pod Radhoštěm. Přijměte, milí čtenáři, tento rozhovor jako jeho rozloučení.

Otče Jacku, kdybys měl krátce zhodnotit své působení v našich farnostech: Jak se ti u nás líbilo?

Kříž

Zajetí a soud

Olivová hora byla svědkem krásných chvil Krista s apoštoly, ale zároveň i jeho smrtelné úzkosti a jeho zajetí. Nakonec si ji vybral i pro své Nanebevstoupení.

Noc kostelů v Říkovicích, chrám Páně sv. Anny....

V dnešní době je určitě důležité, aby lidé znovu objevili Boží milost, která byla kdysi normou pro všechny. Dnes se Bůh očima lidí vidí jinak. Jako něco, co zatěžuje, něco co dává příkazy a mate svobodu člověka. A řekl bych, že je to právě naopak, tak jako plno hodnot v dnešním světě. Proto je dobré, když se lidem Bůh ukazuje právě tam, kde doopravdy je.

Rozhovory

Milí čtenáři, přinášíme Vám ještě jedno představení dalšího člena přerovského děkanátu, tentokrát nového jáhna Petra Káni, který byl ustanoven pro službu ve farnosti Přerov.Petře, co tě první napadlo, když ses po svěcení dozvěděl, že půjdeš do Přerova?

Zápisky ze Svaté země

Milí čtenáři, přinášíme Vám novou pravidelnou rubriku, ve které nás bude nový přerovský jáhen Petr Káňa provázet po Svaté zemi prostřednictvím zápisků, které pořídil během svého pobytu.

V následujících příspěvcích bych se s Vámi rád podělil o některé své zážitky ze Svaté země. Na úvod uvedu několik informací pro lepší orientaci.

Přečetli jsme a doporučujeme

Babičky a andělé              Eduard Martin

Světec měsíce

Svatý Bonaventura, biskup a učitel církve

Svátek Božího Těla

 (průvod Božího Těla - P. Kunický - r. 1968 - Předmostí)

Putování

Štípa

 
 
Na našem červnovém putování po poutních místech se zastavíme v nedaleké Štípě u Zlína. Titulem zdejšího poutního kostela je Narození Panny Marie.

Rosteme ve víře - Liturgika

Svátost biřmování

Stránky

Prihlásit se k odběru Ostatní (Různé)