Ostatní (Různé)

PŘEDSTAVENÍ KAPLANA MARIUSZE PIWOWARCZYKA

Chvála Kristu,

 

vážení čtenáři farního zpravodaje, touto cestou Vás srdečně zdravím a přeji hezké čtení. Bylo mi nabídnuto, abych se vám jako nový kaplan v Přerově představil. Jmenuji se Mariusz Piwowarczyk, pocházím z Polska z krásné krajiny Mazurských jezer. Narodil jsem se v Elku, který je podobně velký jako Přerov, je to ale oblast bez průmyslu s čistým vzduchem.

 

Od dětství jsem žil v malebné vesnici Dabrowskie s jezerem uprostřed. Od narození – 10. října 1969 mě vede Boží prozřetelnost, které vděčím za setkání s mnoha krásnými lidmi v mém životě.

PŘEDSTAVENÍ TECHNICKÉ ADMINISTRÁTORKY DĚKANÁTU IRENY MRVOVÉ

PŘEDSTAVENÍ KAPLANA MARIUSZE PIWOWARCZYKA

 

 

Ráda bych se Vám, milí čtenáři tohoto časopisu, mezi které patřím dlouhá léta i já, představila. Jmenuji se Irena Mrvová a od 1.10.2018 jsem nastoupila na místo technické administrátorky v děkanátu.

Bydlím v malé vesničce Luková, která je místní částí Brodku u Přerova. Jsem vdaná a s manželem Tomášem vychováváme dvě dcery - Elišku a Marušku, které navštěvují první stupeň Základní školy v Brodku u Přerova.

Zprávy z nemocnice

Milí farníci,

 

15.11.2018 jsme slavili s otcem Tomášem Klíčem mši svatou v nemocnici za naše zemřelé.

Děkuji, že jste přišli v hojném počtu podepřít a podpořit naše nemocné.

V prosinci přijde svatý Mikuláš a navštíví 5.12.2018 od 14:30 naše nemocné na LDN i., II., a III. Viz plakátek.

20.12.2018 v 15:00 se bude konat adventní mše svatá pro nemocné na LDN II. Všichni jste srdečně zváni.

Přeji Vám všem požehnaný Advent.

sestra Marie, nemocniční kaplanka

Zprávy z Charity

Národní potravinová sbírka

 

Okénko pro děti

OKÉNKO PRO DĚTI

Milí chlapci a děvčata!

Pozdrav ze semináře

Kde je opravdová láska…

 

Občas se mi stane, že mi v hlavě utkví nějaká písnička a stále si ji zpívám. Už od srpna si často broukám zpěv, který se obvykle používá na Zelený čtvrtek k přípravě darů, který napsal otec Josef Olejník. Odpověď tohoto zpěvu je i v kancionálu pod číslem 681. Zpívá se tam: „Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh.“ Měl jsem to štěstí být často v opravdu milé společnosti se skvělými lidmi, kteří mají upřímně rádi své bližní. Byla (a je) v nich opravdová láska.

GAUDETE ET EXULTATE KAPITOLA II

DVA SUBTILNÍ NEPŘÁTELÉ SVATOSTI

GAUDETE ET EXULTATE KAPITOLA II

Přečetli jsme a doporučujeme

Děcka, valíme do nebe!

Robert Maria Mayer

 

Přečetli jsme a doporučujeme

Od jarmulky ke kříži

Příběh konverze francouzského rabína

Jean – Marie Élie Setbon

Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím!

 

Pastýřský list: 100 let naší republiky

Nesmíš mlčet, arcibiskupe!

Drazí přátelé,

Stránky

Prihlásit se k odběru Ostatní (Různé)