Ostatní (Různé)

Misie v Kokorách

Ve středu 18. října přede mší svatou se děti z farnosti Kokory poprvé zapojily do celosvětové akce „Milion dětí se modlí růženec“, kdy společně prosí za mír a pokoj na celém světě. I papež František naléhavě vybízí k modlitbě růžence na vytváření civilizace pokoje a míru. Modlitba je totiž činnost, která spojuje nejen člověka s Bohem, ale i lidi mezi sebou navzájem. Příští rok se určitě opět zapojí.

P. Václav Mrtvý, troubecký rodák

P. Václav Mrtvý patří mezi první české salesiány. Narodil se 1. října 1907 v Troubkách jako čtvrté dítě Josefa Mrtvého, domkaře v Troubkách a Anny Mrtvé, pocházející z Břestu u Kroměříže. V Přerově studoval gymnázium. Když roku 1925 skončil šestou třídu, dověděl se, že Dr. Štancl chystá výpravu hochů do Itálie, kde se mají připravit, aby se stali salesiány. Přihlásil se a odjel v září roku 1925 s výpravou, ve které bylo 16 hochů. Do Itálie je vezl polešovický kaplan P. Suchánek.

Stránka pro mládež

Výlet do neznáma

Soutěž Bible a my

Během září a října se na základních a středních školách konala školní kola 25. ročníku dějepisné soutěže Bible a my. Máme radost, že i mezi našimi žáky a studenty je o tuto vědomostní soutěž zájem. Do okresního kola, které se uskuteční v listopadu v Hranicích, postupují vždy dva nejúspěšnější řešitelé z každé kategorie na škole. Našim vítězům přejeme nejen úspěch v dalším soutěžení, ale hlavně, aby vše, co při studiu Bible pročtou a nastudují, mohli ve svém životě zúročit a využít k dobrému. K procvičení si opět můžete vyzkoušet, jak byste obstáli Vy, naši čtenáři.

Z centra Ráj

OKÉNKO Z CENTRA PRO RODINU RÁJ, se sídlem v Pavlovicích u Přerova 5

 

Mateřská škola sv. Josefa

Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně zahájila školní rok 2017-2018. Začátky školního roku bývají v mateřských školách náročné. Nově přijaté děti si zvykají na paní učitelky, také na nové kamarády a hlavně se učí odloučení od maminky. Tento start jsme tedy zvládli a je za námi. V září nás také mimo jiné navštívily paní inspektorky, které provedly hloubkovou inspekci našeho zařízení. Měli jsme radost, že se jim naše školička líbila a zvláště nás potěšilo, když paní inspektorka ocenila výchovu dětí k pravým hodnotám a k řádu v atmosféře lásky a přijetí.

Celosvětová adorace dětí a milion dětí se modlí růženec

S dětmi z Vlkoše jsme se první pátek v měsíci říjnu připojili k celosvětové adoraci dětí. Využili jsme materiály pro adoraci s dětmi, připravené sestřičkou Siardou Trochtovou z olomoucké univerzity. Děti se v průvodu se zapálenými svíčkami přišly poklonit samotnému Bohu, skrytému v Nejsvětější svátosti oltářní. Modlili jsme se, zpívali a učili se být s Ježíšem v tichu i naslouchání a klanět se Mu. Na závěr jsme zasvětili svá srdce Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a dostali jsme požehnání. Při mši svaté jsme Pána Ježíše směli přijmout v Eucharistii.

Pozdrav ze semináře

Milí čtenáři,

Jen tak ve stručnosti

Kaple sv. Jiří

     V neděli 15. října 2017 se při účelové sbírce na opravu kaple sv. Jiří vybralo 26.284,- Kč. Děkuji také za ostatní dary. V této chvíli máme vybráno 118.954,- Kč. Potřebujeme tedy získat ještě asi 130.000,- Kč, aby mohla být oprava dokončena a kaple znovu otevřena. Své dary na tento účel můžete předat osobně na faře v Přerově nebo poslat převodem na farní účet 1057199/0300 variabilní symbol 161616. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Poděkování

Přečetli jsme a doporučujeme

Od adventu do adventu               Křesťanské putování rokem

Martina Špinková, Jan Kotas

 

Jaro, léto podzim, zima - střídají se rok co rok.

Stránky

Prihlásit se k odběru Ostatní (Různé)