Ostatní (Různé)

Rosteme ve víře - Biblistika

NOVÝ ZÁKON

 

Pavlovy listy – 1. část

Život sv. Pavla

Emeritní papež Benedikt XVI. slaví své 90. narozeniny

Rok 1958 byl obrovským mezníkem na poli jeho života. Stává se tak nejmladším profesorem Teologie na světě ve věku 31 let, a to obhájením disertace „Teologie dějin v díle sv. Bonaventury.“ Stal se nyní profesorem na plný úvazek. Dogmatickou a fundamentální teologii přednášel na univerzitách ve Freisingu, Bonnu, Münsteru a Tübingenu. Zde v Tübingenu vznikla snad jeho nejznámější kniha Úvod do křesťanství, která je souborem přednášek (1968). V Řezně se pak stává vedoucím katedry dogmatické teologie a dějin dogmatu. Zastával zde také místo prorektora univerzity.

Tým děkanátních pracovníků

Dobrovolník v pastorační péči ve zdravotnictví

Stránka pro mládež

Arcidiecézní setkání ve Zlíně 

Okénko z Centra pro rodinu Ráj se sídlem v Pavlovicích u Přerova

 

Děti potřebují přijetí a svědectví ze života

Současný svět ukazuje, že už nestačí děti ve školách jen učit. Děti potřebují příklady ze života, zažívat pocit bezpečí, jistoty. Snad i právě proto vznikl před dvaceti lety cyklus preventivních besed Etické otázky každého dne, se kterým přicházím do základních škol v okolí Přerova.  

Slovo z Charity

Milí farníci,

Milosrdní jsou blahoslavení . . .

„Milosrdenství je opravdová forma poznání. Víme, že k poznání se dochází prostřednictvím různých forem. Poznává se skrze smysly, poznává se intuitivně, prostřednictvím rozumu a dalších forem. Je však také možné dojít k poznání skrze prožitek milosrdenství, protože milosrdenství otevírá bránu mysli, aby bylo možno lépe chápat tajemství Boha i naší osobní existence.

Fatimské jubileum v Křenovicích u Kojetína

Na letošní rok připadá 100. výročí, kdy se dne 13. 5. 1917 zjevila v portugalské Fatimě třem malým dětem Panna Maria a sdělila jim tři tajemství. Naléhavě děti žádala, aby činily pokání a oběti za spásu hříšníků. Opakovaně zdůrazňovala modlitbu svatého růžence, který je klíčem k osobnímu pokoji i světovému míru. Zjevení se opakovalo ještě pětkrát, a to vždy 13. dne v měsíci až do října.

Připomínka 250. výročí přenesení milostné sochy

Oslavy 250. výročí přenesení milostné sochy Panny Marie do kojetínského chrámu, zahájené 11. 2. mší svatou, kterou celebroval olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a uděloval při ní zároveň svátost nemocných, mají na programu další událost. V sobotu 13. 5. bude požehnána kaple sv. Anny, která stojí v blízkosti silnice mezi Kojetínem a Měrovicemi nad Hanou, na katastrálním území Kojetína, ve vzdálenosti asi 2,5 km od kojetínského chrámu. Tato kaple byla postavena Tobiášem DeMarkem kolem roku 1700.

Pozdrav ze semináře

Drazí farníci,

po delší době Vás zdravím z gymnázia v Kroměříži. Rád bych Vás všechny touto formou pozval na kněžské svěcení a primiční mši svatou. Svěcení přijmu, dá-li Pán, v sobotu 24. června v 9:30 v Olomouci. Svěcený budu sám, proto věřím, že v katedrále bude dostatek místa pro Vás všechny, kteří se rozhodnete mě v tento důležitý den doprovodit svou modlitbou a přítomností. Všechny Vás srdečně zvu.

Stránky

Prihlásit se k odběru Ostatní (Různé)