Ostatní (Různé)

Rozhovory

Milí čtenáři, doba prázdnin s sebou již tradičně přináší nejen chvíle klidu a dovolených, ale také změny duchovních ve farnostech. Jak již jistě víte, do farností Horní Moštěnice, Beňov a Stará Ves u Přerova byl po P. Marku Glacovi ustanoven nový farář, otec Zdeněk Pospíšilík. Jako vždy jsme ho požádali, aby nám o sobě stručně něco pověděl. Své představení pojal opravdu stručně.

P. Mgr Zdeněk Pospíšilík

Jen tak ve stručnosti

Nový školní rok

Úvodník - červenec/srpen 2017

Milí čtenáři našeho časopisu,

Světec měsíce

Blahoslavený Augustin Czartoryski

Pro olomouckou arcidecézi byli jmenováni dva noví biskupové

V průběhu slavnostní bohoslužby při Národní cyrilometodějské pouti 5. 7. 2017 na Velehradě byla zveřejněna jména dvou nových pomocných biskupů pro olomouckou arcidiecézi. Stali se jimi P. Antonín Basler, dosavadní kancléř arcibiskupství, a Mons. Josef Nuzík, generální vikář. 

Zprávu o rozhodnutí papeže Františka, kterou v poledne zveřejnilo Tiskové středisko Svatého stolce, na Velehradě oznámil apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Giuseppe Leanza.

Rosteme ve víře - Biblistika

NOVÝ ZÁKON

 

List Židům

Tento list bývá uváděn v jedné skupině s listy apoštola Pavla, i když se od nich v lecčem liší. Formou totiž list připomíná spíše kázání než dopis, jak jej známe od apoštola Pavla, proto se předpokládá, že jde o zapsané kázání s dopisním závěrem.

Adresáty listu nemusí být nutně židé nebo židokřesťané, protože v době vzniku této knihy již čistě židokřesťanská obec neexistovala.

Tým děkanátních pracovníků

Nemocniční kaplanka

Narodila jsem se a vyrůstala v katolické rodině ve Valašském Meziříčí. Rodiče se o nás pečlivě starali, a to nejen hmotně, ale především duchovně. Po základní škole jsem chtěla studovat pedagogický směr, ale v době totality to nebylo možné. Přihlásila jsem se tedy na zdravotnickou školu, kde jsem nejprve vystudovala dva roky obor ošetřovatelka a postupně při zaměstnání jsem si doplnila studium maturitou. Pracovala jsem v různých zdravotnických zařízeních jako domovech důchodců a ÚSP a poté v nemocnici.

Slovo z Charity

Kontejner pro Haiti

Již 12 let pomáhá Arcidiecézní charita Olomouc na Haiti. Na podporu místních lidí byla vyhlášena sbírka Kontejner pro Haiti, která bude na ostrov doručena na podzim 2017. Sbírka trvá až do září a potřebné věci můžete donést i na Oblastní charitu Přerov, odkud budou dopraveny do Olomouce a poté na Haiti.

Více o sbírce na našem webu www.prerov.charita.cz nebo na www.haiti.cz.

 

Mrhání potravinami a zpovědní zrcadlo

Značný počet lidí hladoví a dokonce jsme v některých oblastech světa svědky hladomoru. To je obžalobou části světa, kde se neuvěřitelně mrhá potravinami.

Stránka pro mládež

Prázdninový pozdrav

Stránky

Prihlásit se k odběru Ostatní (Různé)