Ostatní (Různé)

Úvodník - únor 2012

 

Bratři a sestry,

začíná měsíc únor, kdy letos slavíme začátek postní doby, 22. února už je popeleční středa, a také jednu důležitou vzpomínku. Sjednocujeme se v modlitbě a pamatujeme na všechny nemocné u příležitostí Světového dne nemocných a zároveň památky Panny Marie Lurdské.

Rosteme ve víře - ctnosti a neřesti

        Štědrost a lakomství

V tomto únorovém čísle bych se rád věnoval ctnosti, kterou si možná spojujeme hlavně s Vánocemi a touto ctností je štědrost. Snad logickým protipólem jí bude lakomství.

Živý růženec

Živý růženec vznikl v roce 1826 ve Francii z podnětu Pauline Jaricot, která chtěla najít způsob, jak zachránit duše nevěřících lidí ve svém okolí. V 17 letech byla oslovena promluvou faráře, poznala marnost svého dosavadního způsobu života a rozhodla se ho změnit. O Vánocích složila slib čistoty a postupně objevila smysl svého života v úctě k Nejsvětější svátosti a v nápravě za urážky proti Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Založila společenství 10 lidí s názvem „Ti, kteří dělají nápravu“. Společenství získalo misijní rozměr.

Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám

Ano, myslím, že to tak opravdu cítím. Již před několika lety jsem se díky P. Vladimírovi Jahnovi seznámila s mladou paní se zdravotním hendikepem. Téměř každý týden ji navštěvuji, někdy si jen povídáme o událostech, které se přihodily za dobu, co jsme se neviděly, jindy, pokud nám čas, sílu a počasí dovolí, vyjedeme s mechanickým vozíkem na procházku nebo pro duchovní povzbuzení na mši svatou. Čas, který spolu trávíme, nám vždy tak uběhne, že se ani nestačíme divit. Věřím, že pro moji přítelkyni, je to snad nepatrná pomoc a posila v nesení jejího kříže.

Te Deum z Domova pro seniory

Dne 17. ledna 2012 oslavila 104. narozeniny sestra v Kristu, paní Anežka Wönischová, žijící v Domově pro seniory v Přerově.

Anežko naše milá,

Bůh do vínku dal Ti dlouhý věk – a Ty nás učíš jak milovat Boha, lidi a svět. Cesta ke šťastnému žití pro člověka je, že Boha věrně miluje. S radostí v srdci Ti vyprošujeme i nadále pevnou víru v Boha, věrné přátele, kteří si umí pro Tebe najít čas, smysl pro humor ať Tě neopouští a zdraví ať Ti ještě pár let slouží. 

Charitní domov pro seniory

Milí farníci,

dovolte, abychom vám představily náš nápad, myšlenku či projekt, který spojil pár nadšenců v myšlence pomoci vybudovat Charitní domov pro seniory s následnou péčí v našem městě.

Seznam kněží

Vážení a milí čtenáři,

rádi bychom v našem děkanátním časopise otevřeli novou rubriku, která by se věnovala Vašim vzpomínkám na zemřelé kněze, kteří působili v Přerově od konce 2. světové války do současnosti. Chtěli bychom Vás vyzvat, máte-li na ně nějakou vzpomínku či fotografii s nimi a chtěli byste se s ostatními čtenáři o ní podělit, neváhejte a zašlete ji na faru v Přerově. Vaše vzpomínky a příspěvky rádi uveřejníme. Jistě si zavzpomínají i ostatní.

Stránka pro mládež

Modlitby mládeže

Zápisky ze svaté země

Díky tomu, že jsme tu tvořili jakési společenství, ať už s Janem, nebo ostatními mladými lidmi, kteří tu pracovali jako dobrovolníci, nebo studenti, tak jsem se zamyslel nad vztahy mezi lidmi.

Uvědomoval jsem si, jak je důležité mít vztahy s druhými lidmi. Že se ve vztahu můžeme vzájemně obohacovat, pomáhat si, být si oporou, držet se, nebo vzájemně „obrušovat hrany“. Lidské vztahy jsou ale mnohdy nestálé – vyvíjí se, bývají přerušené odloučením...

Poděkování

Velké poděkování patří našemu děkanovi otci Pavlu Hofírkovi, který 15. ledna 2012 uspořádal setkání biřmovanců z roku 2004 na Sonusu v Přerově.

Bylo to milé setkání a vzpomínání na tento pro nás biřmovance velký den. Setkání se zú-častnili také P. Jaroslav Kníchal a P. Ondřej Jirout, kteří si na nás také udělali čas.

Po úvodním připomenutí průběhu přípravy a samotného biřmování se vytvořila velmi srdečná a přátelská atmosféra při vzpomínkách jednotlivých biřmovanců.

Stránky

Prihlásit se k odběru Ostatní (Různé)