Ostatní (Různé)

Zápisky ze Svaté země

O významu samotných míst...

Místa, která jsou tady ve Svaté zemi a jsou cílem poutníků, ukazují, kde Ježíš skutečně žil, kde něco vykonal a pro nás, poutníky, je zážitek být tam, kde byl sám Ježíš a kde konal divy a zázraky, kde žil. Místa na Krista ale jenom ukazují...

Úvodník - listopad 2011

Říká se, a je to pravda, že když dva dělají totéž, není to totéž. Stejně tak, když se dva dívají na stejnou věc, nemusí vidět totéž.

Nastává měsíc listopad, podzim se přesunul do fáze charakterizované častějšími dešťovými dny, ponurejším obdobím, chřipkovým nádechem. Člověk by nejraději zalezl za pomyslnou pec a už aby to bylo za mnou i s celou následnou zimou. „Raději nevidět a ještě lépe zaspat,“ může si říci jeden.

Z olomouckého semináře

Milí farníci, zdravím Vás z kněžského semináře, kde jsme v druhé polovině září zahájili nový formační rok. Rád bych zde napsal něco málo o semináři. V současné době jsou v České republice dva semináře, a to v Praze a v Olomouci. V Praze studuje 33 bohoslovců, v Olomouci se ke kněžství připravuje 48 studentů. Na ně dohlíží čtyři představení. Na prvním místě je to rektor, který je hlavním šéfem, řídí chod celého semináře. Na pomoc má vícerektora, který má na starosti spíše personální a praktické záležitosti.

Rosteme ve víře

       Ctnosti a neřesti – Statečnost a pomluva Sandro Botticelli - Statečnost  Tentokrát se spolu na chvíli zastavíme u ctnosti statečnosti, další z kardinálních ctností. Jako neřest jsem vybral pomluvu, která sice není přímým opakem statečnosti, ale často je třeba prokázat dost statečnosti, když se musí pomluvě čelit.   Jednou ze základních vlastností lidského života je jeho zranitelnost. Člověk je zranitelný jak tělesně, tak také duševně. Může být zasažen ve své tělesné integritě i ve své přirozenosti.

Generální oprava a údržba varhan v Předmostí

V minulém čísle Slova pro každého jste si mohli přečíst o generální opravě varhan, probíhající od května letošního roku v kostele sv. Maří Magdaleny v Předmostí. Dnes tedy pokračování, nebo lépe - závěr: Varhany byly postaveny v letech 1950/1951 firmou Rieger-Kloss (tehdy Továrna na varhany n. p.) v Krnově. Podle dostupných informací tehdejší administrátor předmostské farnosti ThDr. Alois Otzipka na zakoupení varhan za 696 000 Kčs a další opravy kostela věnoval i své úspory a odškodné za koncentrační tábor.

Přečetli jsme a doporučujeme

Světlo světa                           Benedikt XVI.

Rozhovor s Peterem Seewaldem

Slovo pro každého 2011

Farnost Přerov vydává pro vnitřní potřebu našeho děkanátu časopis "Slovo pro každého". Zde najdete jednotlivá čísla ke stažení.

Bratr Teodor proti nepříteli....

 

  Bratr Teodor byl cisterciáckým mnichem ve francouzském klášteře Panny Marie od Septfons. Byl nucen bojovat v napoleonské armádě, která táhla do Ruska. Když byla tato armáda ohrožena ruskou strategií spálené země, musela se dát na ústup.

 

Rosteme ve víře

            Ctnosti a neřesti – Moudrost a lehkomyslnost

 Dnes bych se rád zamyslel nad ctností moudrosti. Tato moje volba je jistě ovlivněna také slavností svatého Václava, neboť po přečtení liturgických textů z této slavnosti a následném zamyšlení jsem si uvědomil, že svatý Václav patřil mezi lidi, kteří touto ctností vynikali, neboť se o něm říká jako o nemnoha dalších vládcích, že byl moudrým vladařem. Jako neřestný protipól moudrosti bych zmínil lehkomyslnost.

 

Stránky

Prihlásit se k odběru Ostatní (Různé)