Přerov, Předmostí

Rosteme ve víře - kněžské osobnosti

Mons. Josef VRANA, biskup  (1905 – 1987)

Přečetli jsme a doporučujeme . . .

Občan uvažuje cestou k lékaři                       Petr Piťha

ZAMILOVANOST jako duchovní zkušenost

Více informací o knize, kterou naše farnost vydala, najdete dále v článku.

Rosteme ve víře - Desatero

Desatero a Ježíš

 

Stránka pro mládež

Pozdrav ze semináře

Drazí přátelé, chvála Kristu!

Jen tak ve stručnosti

Advent a Vánoce

     Přestože je v předvánočním čase většinou ještě více úkolů a starostí než v ostatních dobách roku, tak se jistě dá večer najít chvíle, kdy se může celá rodina sejít ke kratičké modlitbě u adventního věnce. Podobně v době vánoční se může rodina setkat u stromečku a betléma. Takové chvíle jsou důležité, protože společná modlitba upevňuje rodinné společenství.

 

Otevření kostelů k jesličkám

Představujeme přerovská společenství

Společenství křesťanských žen

Naše společenství vzniklo po otevření centra Sonus v roce 1997. Na výzvu tehdejšího otce děkana p. Josefa Lambora se tehdy přihlásilo několik žen, v čele s dnes již zemřelou paní Františkou Hradílkovou. Začaly jsme se scházet každých 14 dní vždy v sudé úterky od 16 do 18 hodin na Sonusu.

Přečetli jsme a doporučujeme

Připravte cestu Pánu

                                                                                 Milan Hromník

Úvahy nad liturgickými čteními v adventní době

Jen tak ve stručnosti

Setkání pro evangelizaci

     Děkuji těm, kdo přišli na první setkání pro evangelizaci nebo o tato setkání projevili zájem. Zvu také ostatní, aby na některá z budoucích setkání přišli. Nechtěl bych, aby se tato setkání stala záležitostí jenom určité skupiny farníků, ale přeji si, aby tato setkání byla stále otevřená pro všechny. Termíny setkání najdete v diáři.

Rosteme ve víře - Desatero

8. PŘIKÁZÁNÍ

 Nebudeš lhát

„Nevydáš křivé svědectví proti bližnímu svému.“                                     (5Mojž 5,20)

Osmé přikázání vypadá na první pohled málo aktuální. Kdypak se nám stane, abychom svědčili před soudem? Ale už dětské zpovědní zrcadlo ví, že vlastně vystupujeme denně jako svědkové, žalobci nebo jako soudci chování jiných.

Stránky

Prihlásit se k odběru Přerov, Předmostí