Přerov, Předmostí

Světec měsíce

Svatá Mariana Barbara Cope

Obětavá sestra řádu sv. Františka, která věnovala svůj život péči o malomocné.

Narodila se 23.1.1838 v Heppenheimu v západní části Německa. Rodiče, Petr a Barbara Witzenbacher Cope, se po roce přestěhovali s malou Barbarou do Utice v New Yorku a pak měli 9 dalších dětí. Barbara, po základním osmiletém vzdělání, pro onemocnění otce nastoupila do továrny, aby podporovala rodinu. Cítila povolání k duchovnímu životu, ale do kláštera vstoupila až ve 24 letech v Syrakusách.

Rozhovory

Začátkem července byl do přerovské farnosti jmenován nový jáhen, Zdeněk Mlčoch.

 

Rád bych pozdravil všechny čtenáře farního časopisu.

Toulky přerovským děkanátem

Farnost Horní Moštěnice

Moštěnský kostel patří mezi nejstarší kostely na Přerovsku. Svědčí o tom i výzkumy archeologů, kteří nedávno před opravou kostela tu objevili pod podlahou stříbrnou záušnici z 10. - 11. stol. a drobnou minci parvus z období vlády Václava II.(1283 - 1305).

Jen tak ve stručnosti

Začátek pastoračního roku

     Od pondělí 1. září 2014 včetně začíná vyučování náboženství v Přerově pro žáky základních a středních škol, viz rozvrh na straně sedm. Žehnání školních tašek bude při mši svaté v neděli 7. září v 10:30 v kostele sv. Vavřince. První středeční mše svatá pro školní děti bude 10. září v 18:30. Pokračování přípravy mládeže na biřmování bude v neděli 7. září v 19:30 na Sonusu, příprava dospělých na biřmování ve čtvrtek 4. září v 17:30 na Sonusu.

Přečetli jsme a doporučujeme

Youcat       Modlitební knížka pro mladé

Po stopách mamutů

V sobotu 7. června jsme se rodiče s dětmi z Církevní mateřské školy v Přerově sešli před ZŠ v Předmostí. Počasí nám přálo – od rána nám svítilo sluníčko, pan děkan nám dal své požehnání na cestu, paní učitelky rozdaly poštolky, které nás celou dobu provázely… a mohlo se vyjít směrem „mamutí stezka“.

Slovo pro každého 2013

Časopis vychází jednou za měsíc na první pátky s výjimkou prázdnin, kdy je společné číslo pro červenec a srpen. Časopis je ke stažení ve formátu PDF.

Události let 1945 - 1948

V dnešní části „Událostí“ pokračujeme reakcemi na proces s Jozefem Tisem.

 

Adolf Kajpr se v Katolíku zamýšlí nad slovy, kterými se obžalovaní při bratislavském procesu zaštiťovali. Ti často tvrdili, že všechno, co dělali, bylo v zájmu slovenského národa.

Rok víry očima laika

Vstoupili jsme do roku 2013. V listu Porta fidei jej vyhlásil papež Benedikt XVI. na období od 11. října 2012 do 24. listopadu 2013 Rokem víry. Má povzbudit víru praktikujících katolíků i těch, kteří nenavštěvují pravidelně bohoslužby, prostě všech, kteří nepřestávají svěřovat svůj život Pánu.

Zápisky ze Svaté země

Neděle 23. 11.

Jako každé správné putování, tak i toto má svůj cíl. Můj pobyt ve Svaté zemi se nezadržitelně blížil ke konci, a tak byl tento den mojí poslední nedělí ve Svaté zemi. Byl to krásný a požehnaný den, plný zážitků, skrze které jsem se mohl s touto zemí začít loučit. Ale pěkně popořádku.

Stránky

Prihlásit se k odběru Přerov, Předmostí