CMŠ Přerov, CMŠ Kojetín, DD Emanuel

Z Mateřské školy sv. Josefa

Jarní prosluněné počasí probouzí k životu přírodu kolem nás a také děti v naší mateřské škole mají radost, že jaro je tady. Ani uplynulé období však nebylo časem zahálení. Každý týden pracujeme s novým tématem a děti tak postupně rozšiřují svůj obzor a zdokonalují se ve všech oblastech. Ani jinak život v mateřské škole nebyl monotónní. V únoru jsme byli se staršími dětmi na malém výletě v Dubu nad Moravou a navštívili místní chrám Panny Marie. P. Jan Kornek děti provedl také farou a pohostil. Děti by nejraději obsadily krásné pokoje a zůstaly v Dubu alespoň několik dnů.

Pozdrav z Církevního dětského domova Emanuel ve Staré Vsi

Zdravíme čtenáře děkanátního časopisu z Církevního dětského domova Emanuel ve Staré Vsi. Od naší poslední zprávy, kterou jsme Vám sdělili prostřednictvím Slova pro každého, se u nás udály podstatné změny. Tou nejdůležitější je navýšení kapacity našeho dětského domova. Původní záměr počítal s tím, že se budeme starat o maximálně 10 dětí, a to v jediném objektu. Umožňovala nám to výjimka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Změnou legislativy však později došlo ke zrušení výjimek z kapacity a nutnosti uvést počet lůžek v dětských domovech do souladu se zákony.

Ve zdravém těle zdravý duch, aneb . . .

                        …aneb jak se žije v mateřince v zimě.

Karneval v přerovské mateřince

„Dobré ráno, vy jste si dnes přivstali,“ vítá paní učitelka příchozí. „Adámek dnes nemohl dospat, tak jdeme o hodinu dříve,“ odpovídá tatínek. Adámek zatím vytahuje masku draka a ukazuje dračí čepici.

Začátek roku 2017 ve školce sv. Josefa v Kojetíně

Začátek nového roku v Mateřské škole byl radostný. První den po vánočních prázdninách jsme se v kostele poklonili dítěti Ježíši. Děti nezůstaly jen u Betléma, ale spontánně od jesliček přešly před svatostánek, aby i zde pozdravily Pána Ježíše. My, dospělí, jsme měli upřímnou radost z toho, že děti ví, kde mohou nalézt spojení s nebem. A proto, že jsme ještě na zemi, patří k radosti i lidské obdarování. Cesta z kostela vedla zpět do mateřské školy, kde pod stromečkem čekala na děti spousta dárků.

Svatý Martin v církevní školce Přerov

Za zavřenou branou – co by tam mohlo být?

Chceš-li se za ní podívat, můžeš ji otevřít.                (Z legendy o sv. Martinu)

Slovo pro každého 2016

Časopis vychází jednou za měsíc na první pátky s výjimkou prázdnin, kdy je společné číslo pro červenec a srpen. Časopis je ke stažení ve formátu PDF.

Začátek školního roku v Mateřské škole sv. Josefa v Kojetíně

Dvanáct dětí, které opustily před prázdninami naši školku, zasedlo 1. září do školních lavic. Na jejich místo k nám přišly nové děti, které si postupně zvykaly na školičku a nové kamarády.

Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně

Poslední měsíce školního roku byly v Mateřské škole sv. Josefa ve znamení pestrosti zážitků.

V květnu jsme prožívali měsíc Panny Marie, což bylo patrné zvláště při každodenních ranních modlitbách. Maminky a babičky jsme potěšili formou besídek. Spolu s našimi dětmi předvedly vystoupení děti z hudební školy, se kterou zdárně spolupracujeme. 

Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně

Březen v Mateřské škole sv. Josefa jsme prožili ve znamení našeho patrona sv. Josefa. Sv. Josef byl člověk tichý a také naše letošní oslava jeho svátku v době blížících se Velikonoc proběhla v tichosti a usebranosti. V katechezi se děti zamýšlely nad prací svých otců. Ve Svatém týdnu, který následoval brzy po slavnosti sv. Josefa, jsme spolu s dětmi prožívali křížovou cestu. Naše děti ví, že je to cesta nelehká, ale že křížem nám Pán Ježíš otevřel nebe, protože nás má nesmírně rád. To jsou skutečnosti, které děti vnímají a nepotřebují složité vysvětlování.

Stránky

Prihlásit se k odběru CMŠ Přerov, CMŠ Kojetín, DD Emanuel