CMŠ Přerov, CMŠ Kojetín, DD Emanuel

Karneval v přerovské mateřince

„Dobré ráno, vy jste si dnes přivstali,“ vítá paní učitelka příchozí. „Adámek dnes nemohl dospat, tak jdeme o hodinu dříve,“ odpovídá tatínek. Adámek zatím vytahuje masku draka a ukazuje dračí čepici.

Začátek roku 2017 ve školce sv. Josefa v Kojetíně

Začátek nového roku v Mateřské škole byl radostný. První den po vánočních prázdninách jsme se v kostele poklonili dítěti Ježíši. Děti nezůstaly jen u Betléma, ale spontánně od jesliček přešly před svatostánek, aby i zde pozdravily Pána Ježíše. My, dospělí, jsme měli upřímnou radost z toho, že děti ví, kde mohou nalézt spojení s nebem. A proto, že jsme ještě na zemi, patří k radosti i lidské obdarování. Cesta z kostela vedla zpět do mateřské školy, kde pod stromečkem čekala na děti spousta dárků.

Svatý Martin v církevní školce Přerov

Za zavřenou branou – co by tam mohlo být?

Chceš-li se za ní podívat, můžeš ji otevřít.                (Z legendy o sv. Martinu)

Slovo pro každého 2016

Časopis vychází jednou za měsíc na první pátky s výjimkou prázdnin, kdy je společné číslo pro červenec a srpen. Časopis je ke stažení ve formátu PDF.

Začátek školního roku v Mateřské škole sv. Josefa v Kojetíně

Dvanáct dětí, které opustily před prázdninami naši školku, zasedlo 1. září do školních lavic. Na jejich místo k nám přišly nové děti, které si postupně zvykaly na školičku a nové kamarády.

Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně

Poslední měsíce školního roku byly v Mateřské škole sv. Josefa ve znamení pestrosti zážitků.

V květnu jsme prožívali měsíc Panny Marie, což bylo patrné zvláště při každodenních ranních modlitbách. Maminky a babičky jsme potěšili formou besídek. Spolu s našimi dětmi předvedly vystoupení děti z hudební školy, se kterou zdárně spolupracujeme. 

Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně

Březen v Mateřské škole sv. Josefa jsme prožili ve znamení našeho patrona sv. Josefa. Sv. Josef byl člověk tichý a také naše letošní oslava jeho svátku v době blížících se Velikonoc proběhla v tichosti a usebranosti. V katechezi se děti zamýšlely nad prací svých otců. Ve Svatém týdnu, který následoval brzy po slavnosti sv. Josefa, jsme spolu s dětmi prožívali křížovou cestu. Naše děti ví, že je to cesta nelehká, ale že křížem nám Pán Ježíš otevřel nebe, protože nás má nesmírně rád. To jsou skutečnosti, které děti vnímají a nepotřebují složité vysvětlování.

Blíží se zápis do přerovské církevní mateřinky

V letošním roce z naší církevní mateřské školy odchází do prvních tříd šest dětí. V lednu jsme s nimi navštívili školu Velká Dlážka, kde si děti jako každý rok vyzkoušely „těžké úkoly“, které budou ve škole plnit. Letos si zahrály na pohádku „O veliké řepě“. Celou pohádkou je provázeli žáci školy. Úkoly jim vysvětlili, a pokud bylo potřeba, také jim pomohli s plněním. Potom jsme vstoupili do první třídy, kde nás přivítala paní učitelka společně s celou třídou. Na přivítanou jsme dětem i paní učitelce zazpívali a vyprávěli, jak jsme chodili koledovat na Tři krále.

Začátek roku 2016 v Mateřské škole sv. Josefa v Kojetíně

Po prožitých vánočních svátcích a zimních prázdninách jsme se 4. ledna opět sešli v Mateřské škole. Děti sdělovaly své zážitky z domu a také ve školce je čekalo překvapení. Pan farář nás pozval do kostela k betlému. Mnohé děti jsou z rodin nepraktikujících, a tak v době vánoční až nyní stály u jeslí, zpívaly koledy a prohlížely si se zájmem všechny postavičky v betlémě. Když se děti vrátily do mateřské školy, měly pod stromečkem další překvapení - spoustu nových hraček. Radost dětí byla veliká.

Advent a Vánoce v přerovské mateřince

Poslední opakování textu, kontrola kostýmu, zaujmout svoje místo v zákulisí a …čekání… „Nesem vám noviny“,… Živý betlém pro naše malé školkové děti začíná. Kdopak je Josef? Honzíkův tatínek, Marie je Eliščina maminka, pastýř zase Bětuščina maminka… děti sedí na svých místech v sále a zpívají koledy a nemohou odtrhnout oči ze svých rodičů. Z Adámka se stal fotograf a vše fotí z první řady. Celý sál ztichne, když zaburácí mocný hlas římského vojáka. Dnes jsou děti právem hrdé na své mámy a táty.

Stránky

Prihlásit se k odběru CMŠ Přerov, CMŠ Kojetín, DD Emanuel