CMŠ Přerov, CMŠ Kojetín, DD Emanuel

Co nového v přerovské mateřince?

Září, září, na léto jde stáří, zlaté slunce stále mizí nad hlavou…“

Na sklonku babího léta se vracíme v čase do druhé poloviny prázdnin, kdy děti přivítala školka s nově vymalovanou hernou a dřevěným obložením stěn. Dětem se moc líbila. Na naši otázku, co je ve školce nového, děti odpovídaly podobně: „Nové hračky a plot…“ Těmi hračkami myslely nové obrázky na stěnách a plotem krásné obložení. Pochvalu a poděkování zaslouží dva šikovní tatínkové, kteří úpravy provedli.

Přerovská mateřinka vás zve- informuje - děkuje

Zveme Vás na připravované setkání s farníky v neděli 10. května u příležitosti oslavy Dne rodin a zvlášť maminek. K pěknému prožití nedělního odpoledne přispěje naše školka vystoupením pro maminky a všechny přítomné pásmem písní, říkadel a nebude chybět ani pohádka. Další setkání připravujeme u příležitosti ukončení již pátého roku zahájení provozu Církevní mateřské školy v Přerově v pátek 29. května v 18.00 hodin na Noci kostelů v Přerově u sv. Vavřince.

Ohlédnutí za svátkem sv. Josefa v Mateřské škole sv. Josefa v Kojetíně

V měsíci březnu jsme v naší Mateřské škole sv. Josefa v Kojetíně oslavovali svátek našeho patrona a přímluvce sv. Josefa. Děti postavu Ježíšova pěstouna dobře znají, přesto se v krátké katechezi dozvěděli z úst P. Pavla zase něco nového, například jaké nářadí sv. Josef používal při práci a s jakým nářadím tedy učil zacházet i chlapce Ježíše.

Mateřská škola sv. Josefa na začátku roku 2015

Zatím co příroda odpočívá, v naší mateřské škole je stále živo. Nový rok jsme zahájili oslavou Tří králů. Tak jako mudrci z východu i my jsme se poklonili dítěti Ježíši v jeslích. Navštívili jsme charitu, městský úřad a některé rodiče v blízkosti mateřské školy a popřáli vše nejlepší do nového roku.

Oslavy 10. výročí Církevního dětského domova Emanuel

V září letošního roku uplynulo 10 let od chvíle, kdy do Církevního dětského domova Emanuel ve Staré Vsi přišly první děti. Proto jsme v dětském domově připravili velké oslavy, které se konaly nadvakrát – nejdříve jsme v sobotu 14.9. slavili výročí s dětmi a vychovateli, kteří naším domovem během 10 let prošli. Měli jsme radost ze setkání s těmi, které jsme už delší dobu neviděli a tak bylo mnoho co povídat a zároveň při fotografiích i zavzpomínat.

Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně

Stejně jako v jiných školních zařízeních, také u nás máme začátek školního roku za sebou. Nastoupilo nám deset nových dětí, které si brzy zvykly strávit nějaký čas bez maminky.

Září bylo tedy ve znamení zvykání si a vzájemného poznávání.  Liturgický kalendář nás vybízel k poznání těch, kteří nás předešli a jsou již v nebi. Povídali jsme si proto o sv. Ludmile a o sv. Václavovi.

V říjnu nám pan farář Ryšavý přiblížil modlitbu růžence a my jsme se každý den pomodlili aspoň zrníčko. Krásné babí léto nás povzbuzovalo k radosti ze všeho stvořeného.

Školní rok v přerovské mateřince je v plném proudu

Jako každým rokem i letos jsme se v mateřské škole sešli odpočinuti po prázdninách. Někteří přišli mezi známé kamarády a paní učitelky, jiní přišli poprvé. Odvážnější děti s úsměvem, u některých nechyběly slzičky, jak už to při loučení s maminkou bývá. Brzy vystavíme před mateřskou školou fotografie všech dětí, které v letošním školním roce budou přicházet, letos jako moudré sovičky. Společně s nimi si můžete na stejném místě prohlédnout tablo dětí, které přešly do prvních tříd základních škol.

Jaro v přerovské mateřince

Rozesmáté obličeje budoucích prváčků, kteří se těší do prvních tříd různých přerovských škol, jsme viděli po zápisech do základních škol. Někteří se těší za svými kamarády z vyšších tříd, jiní na známé paní učitelky. Letos nám odejde ze školky 9 dětí do prvních tříd. Brzy proběhl také zápis dětí do mateřských škol, také do naší mateřinky. Letos přišlo k zápisu 25 dětí, ze kterých bylo přijato 9 na uvolněná místa po předškolácích.

Zveme všechny maminky dětí, rodiny i farníky na vystoupení dětí v neděli 11. 5. k příležitosti Dne pro rodinu. Děti si připravují krátké vystoupení.

Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně

V Mateřské škole sv. Josefa v Kojetíně, tak jako v jiných předškolních zařízeních, proběhl zápis dětí na školní rok 2013- 2014.

Rodiče měli možnost přihlásit své děti již 27. a 28. 2. 2013. Jednalo se o děti narozené v roce 2010 a 2011, s možností zahájení pravidelné docházky od 3 let věku dítěte, dále děti 4-5leté, popř. děti s odloženou školní docházkou.

Zápis dětí v Církevní mateřské škole v Přerově

Ve dnech 18. 3. a 19. 3. 2013 proběhl oficiální zápis do naší mateřské školy. Celkem se ucházelo o místo 19 rodičů pro své děti ve věku 2,5 až 5 let. Přednostně bylo přijato 8dětí z praktikujících rodin a rodin, které mají sympatie k církvi. Tito rodiče zapsali své děti po vyhlášení průběžného zápisu v září letošního školního roku. Budou k nám chodit děti z Přerova, Radkovy Lhoty a Henčlova. Máme radost, že se k nám hlásí stále více dětí a pro příští školní rok plánujeme vyhlášení průběžného zápisu už od září 2013.

Stránky

Prihlásit se k odběru CMŠ Přerov, CMŠ Kojetín, DD Emanuel