CMŠ Přerov, CMŠ Kojetín, DD Emanuel

Začátek školního roku v Mateřské školce sv. Josefa v Kojetíně

Ve školním roce 2015-16 je v naší mateřské škole zapsáno 35 dětí, včetně dvou dětí integrovaných, čímž je zcela naplněna kapacita našeho zařízení. Děti jsou rozděleny podle věku do dvou tříd. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „CESTA,“ který odráží jak proměny přírody v průběhu roku, tak i dění v liturgickém kalendáři.

Co nového v přerovské mateřince?

Září, září, na léto jde stáří, zlaté slunce stále mizí nad hlavou…“

Na sklonku babího léta se vracíme v čase do druhé poloviny prázdnin, kdy děti přivítala školka s nově vymalovanou hernou a dřevěným obložením stěn. Dětem se moc líbila. Na naši otázku, co je ve školce nového, děti odpovídaly podobně: „Nové hračky a plot…“ Těmi hračkami myslely nové obrázky na stěnách a plotem krásné obložení. Pochvalu a poděkování zaslouží dva šikovní tatínkové, kteří úpravy provedli.

Přerovská mateřinka vás zve- informuje - děkuje

Zveme Vás na připravované setkání s farníky v neděli 10. května u příležitosti oslavy Dne rodin a zvlášť maminek. K pěknému prožití nedělního odpoledne přispěje naše školka vystoupením pro maminky a všechny přítomné pásmem písní, říkadel a nebude chybět ani pohádka. Další setkání připravujeme u příležitosti ukončení již pátého roku zahájení provozu Církevní mateřské školy v Přerově v pátek 29. května v 18.00 hodin na Noci kostelů v Přerově u sv. Vavřince.

Ohlédnutí za svátkem sv. Josefa v Mateřské škole sv. Josefa v Kojetíně

V měsíci březnu jsme v naší Mateřské škole sv. Josefa v Kojetíně oslavovali svátek našeho patrona a přímluvce sv. Josefa. Děti postavu Ježíšova pěstouna dobře znají, přesto se v krátké katechezi dozvěděli z úst P. Pavla zase něco nového, například jaké nářadí sv. Josef používal při práci a s jakým nářadím tedy učil zacházet i chlapce Ježíše.

Mateřská škola sv. Josefa na začátku roku 2015

Zatím co příroda odpočívá, v naší mateřské škole je stále živo. Nový rok jsme zahájili oslavou Tří králů. Tak jako mudrci z východu i my jsme se poklonili dítěti Ježíši v jeslích. Navštívili jsme charitu, městský úřad a některé rodiče v blízkosti mateřské školy a popřáli vše nejlepší do nového roku.

Oslavy 10. výročí Církevního dětského domova Emanuel

V září letošního roku uplynulo 10 let od chvíle, kdy do Církevního dětského domova Emanuel ve Staré Vsi přišly první děti. Proto jsme v dětském domově připravili velké oslavy, které se konaly nadvakrát – nejdříve jsme v sobotu 14.9. slavili výročí s dětmi a vychovateli, kteří naším domovem během 10 let prošli. Měli jsme radost ze setkání s těmi, které jsme už delší dobu neviděli a tak bylo mnoho co povídat a zároveň při fotografiích i zavzpomínat.

Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně

Stejně jako v jiných školních zařízeních, také u nás máme začátek školního roku za sebou. Nastoupilo nám deset nových dětí, které si brzy zvykly strávit nějaký čas bez maminky.

Září bylo tedy ve znamení zvykání si a vzájemného poznávání.  Liturgický kalendář nás vybízel k poznání těch, kteří nás předešli a jsou již v nebi. Povídali jsme si proto o sv. Ludmile a o sv. Václavovi.

V říjnu nám pan farář Ryšavý přiblížil modlitbu růžence a my jsme se každý den pomodlili aspoň zrníčko. Krásné babí léto nás povzbuzovalo k radosti ze všeho stvořeného.

Školní rok v přerovské mateřince je v plném proudu

Jako každým rokem i letos jsme se v mateřské škole sešli odpočinuti po prázdninách. Někteří přišli mezi známé kamarády a paní učitelky, jiní přišli poprvé. Odvážnější děti s úsměvem, u některých nechyběly slzičky, jak už to při loučení s maminkou bývá. Brzy vystavíme před mateřskou školou fotografie všech dětí, které v letošním školním roce budou přicházet, letos jako moudré sovičky. Společně s nimi si můžete na stejném místě prohlédnout tablo dětí, které přešly do prvních tříd základních škol.

Jaro v přerovské mateřince

Rozesmáté obličeje budoucích prváčků, kteří se těší do prvních tříd různých přerovských škol, jsme viděli po zápisech do základních škol. Někteří se těší za svými kamarády z vyšších tříd, jiní na známé paní učitelky. Letos nám odejde ze školky 9 dětí do prvních tříd. Brzy proběhl také zápis dětí do mateřských škol, také do naší mateřinky. Letos přišlo k zápisu 25 dětí, ze kterých bylo přijato 9 na uvolněná místa po předškolácích.

Zveme všechny maminky dětí, rodiny i farníky na vystoupení dětí v neděli 11. 5. k příležitosti Dne pro rodinu. Děti si připravují krátké vystoupení.

Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně

V Mateřské škole sv. Josefa v Kojetíně, tak jako v jiných předškolních zařízeních, proběhl zápis dětí na školní rok 2013- 2014.

Rodiče měli možnost přihlásit své děti již 27. a 28. 2. 2013. Jednalo se o děti narozené v roce 2010 a 2011, s možností zahájení pravidelné docházky od 3 let věku dítěte, dále děti 4-5leté, popř. děti s odloženou školní docházkou.

Stránky

Prihlásit se k odběru CMŠ Přerov, CMŠ Kojetín, DD Emanuel