Troubky

Římskokatolická farnost Troubky

Více informací najdete na farním webu: www.farnosttroubky.cz

Slovo pro každého 2016

Časopis vychází jednou za měsíc na první pátky s výjimkou prázdnin, kdy je společné číslo pro červenec a srpen. Časopis je ke stažení ve formátu PDF.

Toulky přerovským děkanátem

Farnost Troubky

Za přátele myslivosti a koní

„Náš pan farář dp. P. Mgr. Radek Sedlák každým rokem zajišťuje ve své farnosti v Troubkách- Henčlově a Bochoři tradiční svatohubertské slavnostní bohoslužby „Za přátele myslivosti a koní“ – konané ve farním kostele, zasvěceném sv. Markétě.

Prihlásit se k odběru Troubky