Plánujeme (Co bude)

Svatovavřinecké hody

Přerov

Mše svatá v kapli v Dluhonicích

Dluhonice

Úklid kostela, skupina "C"

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá v kapli v Újezdci

Újezdec

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Hodové posezení na faře v Předmostí

Předmostí, fara

Adorace a svátostné požehnání

Předmostí, kostel

Hodová mše svatá v Předmostí

Předmostí, kostel

Adorační den v kostele sv. Vavřince

Přerov, sv. Vavřinec

Tichá eucharistická adorace 14:00 - 18:30

Úklid kostela, skupina "B"

Přerov, sv. Vavřinec

Stránky

Prihlásit se k odběru Plánujeme (Co bude)