Plánujeme (Co bude)

Setkání členů Živého růžence v Přerově

Centrum Sonus

Příprava mládeže na biřmování

Centrum Sonus

Herní večer pro mládež

Centrum Sonus

Mariánské večeřadlo

Předmostí

Ranní mše svatá první soboty

Přerov, sv. Vavřinec

Spolčo mládeže

Fara v Přerově

Zkouška scholy dospělých

Centrum Sonus

Katecheze pro dospělé

Centrum Sonus

Úklid kostela, skupina "B"

Přerov, sv. Vavřinec

Modlitby za Charitu

Fara v Přerově

Stránky

Prihlásit se k odběru Plánujeme (Co bude)