Plánujeme (Co bude)

Dny důvěry v Taizé

Chtěli bychom Vás srdečně pozvat na víkendové setkaní Taizé pro mladé, které se uskuteční v Olomouci ve dnech 18.-20. října 2019. Od pátku do neděle se účastníci zapojí do společných modliteb s meditativními zpěvy, nasloucháním Božímu slovu a modlitbou v tichu.

Na programu budou biblické úvody, sdílení ve skupinkách a workshopy.

Téma setkání bude letos provázáno s úryvkem z Písma:

„Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere“ (Sk 20,35).

Přihlásit se můžete na webových stránkách www.dnyduvery.cz

LORENCO

Přerov, Sonus

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Mše svaté:

Přerov, sv. Vavřinec 8:00 a 18:30

Předmostí, kostel 18:00

Mše svatá Slavnosti všech svatých

Předmostí, kostel

Mše svatá Slavnosti všech svatých

 Mše svaté:

Přerov, sv. Vavřinec 8:00 a 18:30

Modlitby matek

Přerov, fara

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Setkání křesťanských žen

Přerov, Sonus

LORENCO

Přerov, Sonus

Mše svatá v kapli v Újezdci

Újezdec

Stránky

Prihlásit se k odběru Plánujeme (Co bude)