Plánujeme (Co bude)

Postní duchovní obnova animátorů děkanátu

Rychtářov

Mše svatá v kapli v Čekyni

Čekyně

Úklid kostela, skupina "B"

Přerov, sv. Vavřinec

Dětská mše svatá

Přerov, sv. Vavřinec

Spolčo I

Centrum Sonus

Modlitby za charitu

Přerov, fara

Slavnost Zvěstování Páně

Mše svaté:

Přerov, sv. Vavřinec 8:00 a 18:30

Předmostí 18:00

Křížová cesta - ekumena

Přerov, Šířava

Setkání ministrantů

Přerov, fara

Tichá eucharistická adorace

Předmostí, kostel

Stránky

Prihlásit se k odběru Plánujeme (Co bude)