Plánujeme (Co bude)

Nácvik prvního svatého přijímání

Přerov, sv. Vavřinec

Noc kostelů

Přerov

Zkouška scholy dospělých

Centrum Sonus

Katecheze pro dospělé

Centrum Sonus

Hodová mše svatá v kapli v Dluhonicích

Dluhonice

Úklid kostela, skupina "B"

Přerov, sv. Vavřinec

Mše pro děti s přípravou na přijímání

Přerov, sv. Vavřinec

Spolčo dětí

Centrum Sonus

Redakční rada časopisu

Fara v Přerově

Stránky

Prihlásit se k odběru Plánujeme (Co bude)