Plánujeme (Co bude)

Přednáška Křesťanské akademie

Centrum Sonus

Náboženství pro dospělé

Předmostí

Setkání seniorů

Fara v Přerově

Příprava mládeže na biřmování

Centrum Sonus

Schůzka animátorů mládeže děkanátu

Centrum Sonus

Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje

Předmostí

Spolčo mládeže

Fara v Přerově

Zkouška scholy dospělých

Centrum Sonus

Mše svatá v kapli v Dluhonicích

Dluhonice

Katecheze pro dospělé

Centrum Sonus

Stránky

Prihlásit se k odběru Plánujeme (Co bude)