Plánujeme (Co bude)

Valentýnský večer

Pavlovice

Mše svatá v nemocnici na LDN 1

Nemocnice v Přerově

Úklid kostela, skupina "C"

Přerov, sv. Vavřinec

Setkání společenství křesťanských žen

Centrum Sonus

Modlitby Fatimského apoštolátu

Fara v Přerově

Mše svatá s pomazáním nemocných

Předmostí

Postních 24 hodin pro ženy

Pavlovice

Příprava dospělých na biřmování

Centrum Sonus

Začátek přípravy rodičů na křty dětí

Centrum Sonus

Postní jednodenní duchovní obnova

Centrum Sonus

Stránky

Prihlásit se k odběru Plánujeme (Co bude)