Plánujeme (Co bude)

Odjezd na farní pouť do Polska

Polsko

Adorace

Předmostí

SPOLČO II

Centrum Sonus

Mše svatá v kapli v Čekyni

Čekyně

Úklid kostela, skupina "B"

Přerov, sv. Vavřinec

Dětská mše svatá

Přerov, sv. Vavřinec

SPOLČO I

Centrum Sonus

Hodová mše svatá ke sv. Jiří na Horním náměstí

Přerov, kaple sv. Jiří

Modlitby za charitu

Přerov, fara

Velikonoční pondělí

Mše svaté:

Přerov, Šířava 7:30

Předmostí 8:45

Přerov, sv. Vavřinec 9:00

Přerov, sv. Vavřinec 18:30

Stránky

Prihlásit se k odběru Plánujeme (Co bude)