Plánujeme (Co bude)

Děkanátní modlitby mládeže

Předmostí

Zkouška scholy dospělých

Centrum Sonus

Příprava dospělých na biřmování

Centrum Sonus

Úklid kostela, skupina "C"

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá pro školní děti

Přerov, sv. Vavřinec

Spolčo dětí

Centrum Sonus

Začátek přípravy rodičů na křty dětí

Centrum Sonus

Boží Tělo v Předmostí

Předmostí, kostel

Mariánské večeřadlo

Předmostí, kostel

Biřmování v Přerově

Přerov, sv. Vavřinec

Stránky

Prihlásit se k odběru Plánujeme (Co bude)