Plánujeme (Co bude)

Večer chval

Přerov, sv. Vavřinec

Zkouška scholy dospělých

Centrum Sonus

Tichá eucharistická adorace

Předmostí, kostel

Příprava dospělých na biřmování

Centrum Sonus

Beseda CPR:Bylinky

Pavlovice

Setkání františkánského společenství

Fara v Přerově

Úklid kostela, skupina "B"

Přerov, sv. Vavřinec

Mše pro děti s přípravou na přijímání

Přerov, sv. Vavřinec

Spolčo dětí

Centrum Sonus

Modlitby za Charitu

Fara v Přerově

Stránky

Prihlásit se k odběru Plánujeme (Co bude)