Historie a památky

Kaple sv. Jiří na Horním náměstí

V roce 1911 přišel na řadu vnitřek kaple. Pro položení nové podlahy ze šamotových dlaždic byl odkopán různorodý podklad, „asi 30 cm když odkopáno, objevil se veliký náhrobní kámen, uzavírající kryptu hlavní před oltářem – poněkud kámen v erbu porouchán. Našel se vchod do hrobky … Dr.Riedl s jinými ještě hned to zkoumali … a byly v ní jen zbytky kostí a zbytky z rakví zetlelých. Kámen očištěn a zasazen do zdi na levé straně vchodu.“ Celkem byly nalezeny a opět uzavřeny tři hrobky.

Kaple sv. Jiří na Horním náměstí

(3. pokračování)

 

 

Kaple sv. Jiří na Horním náměstí

Pro nedostatečnost kostela na Kopci si Bratří roku 1554 postavili nový sbor – pozdější kostel sv. Marka u Bečvy.

Boží Tělo v Přerově před 50 lety

Slavnost Božího Těla, dnes zvaná slavnost Těla a Krve Páně, byla největší místní církevní slavností až do druhé světové války. Průvod s Nejsvětější Svátostí při ní obešel historickou část města a cestou vykonal čtyři eucharistické pobožnosti u zvláštních oltářů. První zastavení bylo vždy na Dolním náměstí, kde stál oltářík u radnice, druhé na Horním nám. u čp. 21, třetí u zámku („hraběcí“), čtvrté na nám. TGM u Psotovy lékárny.

Korunka pro sochu Panny Marie

Korunka chce být a zůstat jako viditelné znamení našeho zasvěcení jejímu Neposkvrněnému Srdci.

Svatý Vavřinec, jáhen a mučedník

Po svatých Petru a Pavlovi je třetím nejvzpomínanějším mučedníkem jáhen svatý Vavřinec.

Uprostřed záoltáří v našem farním kostele je nad svatostánkem umístěn obraz „Umučení sv. Vavřince“. Autorem je vídeňský akademický malíř Augustin von Wörndle.

Rosteme ve víře - sakrální architektura

Maličkosti dělají dokonalost,
ale dokonalost
není maličkost.

Autorem citátu v titulku článku je Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni. Tohoto umělce známe hlavně pod jeho křestním jménem. Michelangelo byl významný představitel vrcholné italské renesance a manýrismu (přechod od vrcholu renesance k baroku). Proslavil se jako malíř, sochař, architekt. Je o něm známo, že se zabýval též poezií. 18. 2. si připomínáme výročí 450 let od smrti tohoto génia.

P. Josef Tomčík

Vzpomínka na patera Josefa Tomčíka
Krátké politické uvolnění v roce 1968 bylo kladně využito také k tomu, aby se do aktivní pastorační činnosti vrátili kněží, kterým komunistický režim zakázal kněžskou činnost vykonávat.

Mons. ThDr. Bohumil Zlámal

Narodil se 21. prosince 1904 v Oprostovicích, patřících k farnosti Soběchleby. Rodiče byli chudobní domkáři, Bohumil byl jejich druhorozeným synem. Otec brzy zemřel a maminka se musela postarat o tři chlapce, jejichž poručníkem se stal František Solař, rolník v Oprostovicích. Nejstarší Josef byl zdravý, ale malý Bohumil často a dlouho stonal, a tak do národní školy v Oprostovicích chodil osm let (1910 – 1918). Josef se živ a skoro zdráv vrátil z první světové války jako ruský legionář a stal se hlavou rodiny. Ujal se hospodářství a péče o maminku Josefu i bratry.

Pater Cyril Juroška, SBD

P. Cyril Juroška se narodil se 29. června 1921 na Prostřední Bečvě, patřící k farnosti Hutisko. Měl jedenáct sourozenců – čtyři zemřeli ještě v dětství, čtyři v dospělém věku a v roce 2004 ještě žili dva jeho bratři a sestra. Sám napsal: „Neradostné mládí jsem prožil doma i u cizích lidí.

Stránky

Prihlásit se k odběru Historie a památky