Historie a památky

Historie farnosti Přerov

Vznik přerovské farnosti se ztrácí v šeru dějin. Podle neověřitelných vyprávění založili první kostel na knížecím hradisku, chránícím spolehlivý přechod přes Bečvu, svatí Cyril a Metoděj. Ti se tu prý zastavili na své první misijní cestě Moravou, při níž snad došli až do Staré Vody. Také svatý Vojtěch tudy prošel při své cestě do Polska a na Svatovojtěšské skále v Předmostí, která byla roku 1859 prodána na vápno, zůstaly vytlačeny jeho šlépěje.

Historie farnosti Předmostí

Pokud se dá věřit ústnímu podání a tradici, mělo by být Předmostí starší než samotný Přerov...

Farní kostel sv. Marie Magdaleny

Fara a obročí

Klášter na Šířavě

Historie kláštera Kongregace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie na Šířavě.

Klášter Kongregace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie na Šířavě

Kaple Bolestné P. Marie v poli

Kaple Bolestné P. Marie v poli

Podnět k její stavbě dalo objevení jediného vodního pramene v přerovském katastru. Celé město bylo totiž zásobováno jen vodou z Bečvy nebo z kopaných studní.

Kříže a sochy v Přerově

Morový sloup sv. Josefa, smírčí kříže, sochy sv. Jana Nepomuckého, socha Panny Marie Svatohostýnské.

Morový sloup sv. Josefa

Kostel sv. Michala

Kostel sv. Michaela archanděla na Šířavě.

Kostel sv. Michaela Archanděla

Ani u tohoto kostela nevíme, kdy přesně vznikl. Prý to byl původně malý kostelík na začátku vesnice, jejíž náves byla pokračováním přerovského tržiště, tzv. Široké ulice. Vedle něho stávala dřevěná zvonice, na níž visel zvon, ulitý roku 1496 ad honorem Sancti Michaelis. Zasvěcení zvonu je jediným dokumentem před rokem 1556, kdy byl podle zápisů Jednoty Bratrské pohřben bratr Matěj Berounský u sv. Michala pod kobku...

Kostel sv. Vavřince

Farní kostel sv. Vavřince, mučedníka na náměstí TGM.

Kostel sv. Vavřince

Kostel sv. Jiří

Kostel sv. Jiří

Původní zasvěcení malého kostelíka na Horním náměstí či „na Kopci“, jak se dříve říkalo, není známo. Je však velmi pravděpodobné, že hradní kostel sídla královských purkrabí byl velmi brzy zasvěcen sv. Jiří, tomuto oblíbenému patronu rytířstva. Byl několikrát přestavěn, po válkách i požárech, a dnešní podobu získal roku 1970 díky P. Aloisi Havlovi.

Kaple v Dluhonicích

Kaple Povýšení sv. Kříže v Dluhonicích (z Pamětní knihy farnosti Předmostí)
18. září 1927 byl Florianem Mrázkem, arciknězem a kanovníkem z Lipníka a rodákem dluhonickým, posvěcen základní kámen kaple v Dluhonicích. Byla do něj vložena listina následujícího znění:

Ku větší cti a slávě Boží!

Stránky

Prihlásit se k odběru Historie a památky