Historie a památky

Kaple v Dluhonicích

Kaple Povýšení sv. Kříže v Dluhonicích (z Pamětní knihy farnosti Předmostí)
18. září 1927 byl Florianem Mrázkem, arciknězem a kanovníkem z Lipníka a rodákem dluhonickým, posvěcen základní kámen kaple v Dluhonicích. Byla do něj vložena listina následujícího znění:

Ku větší cti a slávě Boží!

Kaple Sedmibolestné Panny Marie u kostela sv. Vavřince

Původně byla kaplička márnicí hřbitůvku kolem farního kostela. Když byl v letech 1722-1732 kostel přestavěn a hřbitov tak prakticky zmizel, byla z ní udělána jednoduchá kaple, do níž byla umístěna stará socha Piety. V josefinské době byla určena za skladiště kostelního nářadí a teprve koncem 19. století se začalo jednat o jejím navrácení k původnímu účelu.

Kaple sv. Vendelína, opata v Kozlovicích

Kozlovice byly od nepaměti přifařeny k Přerovu, usedlíci chodili na nedělní mše svaté do šířavského kostela sv. Michaela Archanděla (ke kterému také ve 14. století platili desátky) nebo do farního kostela sv. Vavřince. Na pouť chodili Kozlovičtí na Sv. Hostýn.

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Křenovicích

Stavbu kostela a vyfaření Křenovic od Kojetína prý „zavinili“ kojetínští „měšťáci“. Farníci z přifařených obcí totiž museli bez ohledu na věk a pohlaví v kostele stát, kojetínští je nepustili do lavic. Hrdým hanáckým sedlákům se to příliš nezamlouvalo, a tak jednou pohár přetekl – za škaredého zimního počasí přišli do kostela promočení a unavení a „ti Koječáci“ je zase sednout nenechali.

Kostel sv. Václava v Tovačově

Přijíždíte-li do Tovačova z kterékoliv strany, tak již z dálky se na Vás dívá štíhlá věž tovačovského zámku, v jejímž stínu se nachází starobylé město s téměř 3000 obyvateli. Z mnoha věží a věžiček patří jen tři samotnému zámku. Ostatní pak církevním kostelům a kaplím. Samotný Tovačov, spíše tvrz a později zámek, se připomíná ve falzu roku 1203. A první zmínka o farnosti je z roku 1297, kdy král Václav II. dává Jakubovi, faráři při kostele sv. Jiří, Stanislava a Barbory v Tovačově, zeměpanský dvůr v Oplocanech a jiné statky a práva.

Zámecká kaple Zvěstování Panny Marie v Tovačově

Mimo renesanční památky skrývá tovačovský zámek ve svém východním křídle i překrásnou raně barokní kapli s bohatou malířskou a štukovou výzdobou.

Kaplička sv. Anny v Tovačově-Anníně

Když Ernest hrabě Kuenburg v roce 1793 převzal těžce zadlužené dědictví po svém otci Franzovi, hledal cestu, jak výnos tovačovského panství zvýšit. Jako jiní šlechtičtí velkostatkáři té doby přistoupil na relativní osamostatnění poddaných a náhradu robot ročním poplatkem. Už jeho otec založil kolonii „Zádvoří“ (dnešní Arnoštov), mezi jejíž osadníky rozdělil půdu panského dvora v Oplocanech. Další pozemky chtěl získat vysušením nevýnosného Skašova, třetího největšího rybníku na Moravě.

Kaple sv. Antonína a Vendelína v Čelechovicích

Čelechovice od nepaměti patřily ke kokorské farnosti.

Kaple sv. Urbana v Buku

Kaple byla postavena na místě původní obecní zvoničky z roku 1725, v letech 1836-37, za P. Ignáce Spurného, lokalisty v Prosenicích, kam byl Buk přifařen.

Kaple sv. Bartoloměje v Měrovicích na Hané

Od roku 1998 je měrovický kostel sv. Bartoloměje státní kulturní památkou, jako jeden ze zachovaných objektů tzv. „lidového“ nebo také „vesnického“ baroka.

Samotná stavba je ovšem z dřívější než barokní doby. Jednolodní kostel uprostřed malého hřbitova je zmiňován už v roce 1544 a k roku 1597 se jako jeho správce uvádí nekatolický pastor. Po roce 1621 nemohlo být zdejší obročí pro nedostatek katolických kněží obsazeno, a tak bylo filiálkou Němčic až do 31. prosince 1811.

Stránky

Prihlásit se k odběru Historie a památky