Historie a památky

Světec měsíce - Sv. Hilarius, biskup a učitel církve

 

Narodil se kolem roku 315 v Poitiers a kolem roku 350 se stal tamějším biskupem. Postavil se proti šířícímu se arianismu a císař Konstans ho poslal na čtyři roky do vyhnanství do Malé Asie. Ve svých spisech vykládal Písmo svaté a hájil víru v Kristovo božství a Nejsvětější Trojici. Po svém návratu se přičinil, aby v celé Galii zvítězilo učení nicejského sněmu. Zemřel v roce 367, jeho památku slavíme 13. ledna.                                                                                                                           Jaroslav Branžovský

Církevní památky

Univ. prof. ThDr. Alois Musil: Achúna Mítúd, náš bratr Metod (z Brodku u Přerova)  („Náš misionář, kalendář na rok 1946“, vydala Spol. Slova Božího (SVD) Bratronice, 1945) Dokončení

Církevní památky

Univ. prof. ThDr. Alois Musil: Achúna Mítúd, náš bratr Metod (z Brodku u Přerova)

(„Náš misionář, kalendář na rok 1946“, vydala Spol. Slova Božího (SVD) Bratronice, 1945)

P. Ignát Wurm, čestný občan města Přerova...

 V těchto dnech vzpomeneme nejen v Přerově, ale i v Olomouci, Kojetíně, Tovačově a jiných obcích významného člověka, katolického kněze, etnografa, redaktora, literárního publicistu, poslance říšského sněmu ve Vídni a zemského sněmu za Přerovsko a svého Čestného občana P. Ignáta Wurma. Nejen, že je tak trochu zapomenut, ačkoliv 100. výročí jehoúmrtíje uvedeno v některých kalendářích, ačkoliv v mnoha městech a obcích jsou po něm pojmenoványulice, ale tím přibližujeme život těch, kteří šli před námi a často jim i splácíme dluh.

Putování

 

 

   Sloup 

Blahoslavený John Henry Newman, kardinál

Před dvaceti lety, 21. ledna 1991 prohlásil nyní již blahoslavený Jan Pavel II. kardinála Newmana za ctihodného a loni 19. září při své pastorační návštěvě ve Velké Británii jej Benedikt XVI. beatifikoval.

Anežko naše, Anežko Česká

Obraze dějin svárem rozpraskaný

hojivý jitroceli na bolestné rány

na cestu holi bílá pro slepé a nevidomé  

vozíčku záchranný pro beznohé a chromé

větévko nadějná v zobáčku holubice

pokojná duho, ve tmě jasná svíce

plaménku života z přítomna do věčnosti tryskající….        

Hora matky Boží u Králík

Na dnešní zastávce po poutních a duchovně významných místech bychom se vypravili mimo naši moravskou církevní provinci do provincie české. Naším cílem je Hora Matky Boží u Králík v královehradecké diecézi.

Světec měsíce - Svatá Anděla Mericiová, panna

 

Anděla Mericiová byla současnicí Dürera a Koperníka, Kryštofa Kolumba a Vasco de Gamy, Michelangela a Rafaela, Ignáce z Loyoly a Terezie z Avily, Martina Luthera a Thomase Müntzera. Žila v severní Itálii na březích jezera Lago di Garda v době renesance, narodila se 21. března 1474.

P. Jan Blokša, farář, spisovatel, literární badatel

P. Jan Blokša se narodil 17. června 1861 ve Frenštátu pod Radhoštěm jako syn tkalce Josefa Blokši a jeho manžely Rosalie roz. Rohanové. Ve Frenštátě absolvoval čtyřtřídní hlavní (později národní) školu, upozornil na sebe výrazným jazykovým nadáním. Pak studoval na gymnáziu v Přerově, kde v roce 1881 odmaturoval. Teologická studia absolvoval v Olomouci, kde byl vysvěcen na kněze 29. 6. 1885.

 První mši svatou sloužil ve Frenštátě 18. července 1885, jeho primičním ka-zatelem byl spirituál olomouckého semináře P. Josef Droběna.

Stránky

Prihlásit se k odběru Historie a památky