Kokory, Majetín, Penčice

Dětská křížová cesta v Kokorách

V postní době každou neděli měla u nás v kostele nějaká skupinka křížovou cestu. Např. senioři, maminky, otcové, schola, ale také děti. Sešlo se asi 15 dětí s maminkami. Ti starší, co už uměli číst, četli jednotlivá zastavení a menší děti ke každému zastavení nosily k oltáři symbol. Mezi zastaveními jsme zpívali písničku „Byl jsi tam“ a na klávesy hrála paní Písková. Křížové cesty se účastnily i maminky, které ji celou vedly. Chci bych poděkovat všem maminkám a paní Pískové, že připravily křížovou cestu.

Anežka Jurečková

Koledování v Kokorách

Stalo se již tradicí a i letos v kostele Nanebevzetí Panny Marie na sv. Štěpána po mši svaté zazněl vánoční koncert pod vedením paní Lídy Pískové. Posluchači si poslechli devět tradičních koled. Účinkovalo 18 dětí z farnosti. Některé měly svoje sóla ve zpěvu a jiné zase na hudební nástroj. Slyšeli jsme trubku a pozoun, 5x zobcovou flétnu, z toho bylo jednou trio a zazněla koleda Štěstí, zdraví, pokoj svatý. Na klarinet zahrála Eliška a na příčnou flétnu její sestra Anežka Jurečková. Saxofonu a keyboardu se ujali bratři Hluší.

Toulky přerovským děkanátem

Farnost Majetín

Obec Majetín leží v nejjižnější části olomouckého okresu, vzdálena od Olomouce vzdušnou čarou 12 km. Rozkládá se na pokraji úrodné Hané, nedaleko zvedající se pahorkatiny podhůří Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Hranice katastru obce tvoří na jihu říčka Olešnice, na západě rameno řeky Moravy Morávka, na severu les Království a na východě hraničí s katastrálním územím obce Kokory. V současné době má Majetín 1151 obyvatel.

Stránky

Prihlásit se k odběru Kokory, Majetín, Penčice