Dřevohostice, Pavlovice, Domaželice

25 let mezi námi

Těžko bychom v naší dřevohostické farnosti hledali rodinu, do které by otec Artur Górka během svého 25 letého působení nevstoupil. Ať se jednalo o radostné události spojené se křtem narozeného dítěte nebo uzavřením sňatku, anebo o smutné chvíle rozloučení se s našimi zemřelými. Jeho každodenní život byl realizací benediktinského hesla „Modli se a pracuj“, což je zřejmé při pohledu na místní farní kostel zasvěcený sv. Havlovi, farní objekty i přilehlé okolí.

Slovo pro každého 2016

Časopis vychází jednou za měsíc na první pátky s výjimkou prázdnin, kdy je společné číslo pro červenec a srpen. Časopis je ke stažení ve formátu PDF.

P. Ferdinand Chýlek

(5.2..1888 – 25.2.1941)

Cyrilo-Metodějský kalendář pro letošní rok uvádí mezi Památnými dny měsíce února: Před 75 lety zemřel katolický kněz, pedagog a novinář P. Ferdinand Chýlek. Jeho osobě jsem věnoval v našem časopise vzpomínku v listopadu 2009. Je to už téměř 7 let, a tak dovolte, abych osvěžil naši paměť.

Prihlásit se k odběru Dřevohostice, Pavlovice, Domaželice