Vlkoš, Bochoř, Říkovice

Rozhovory

Kdo je P. Mgr. Grzegorz Zych?

V neděli 3. 9. 2017 byl do farnosti Vlkoš u Přerova uveden nový farář Grzegorz Zych. Do úřadu jej oficiálně uvedl pře-rovský děkan Pavel Hofírek. Šestačtyřicetiletý Grzegorz Zych pochází z Polska.

Ztišení a naslouchání

O letošním adventu jsem byla mile překvapena, jak se dnešní děti dokáží ztišit a naslouchat moudrosti příběhů z Bible i ze života. Každý pátek v adventní době jsme se scházeli v kostele s těmi nejmenšími, abychom se společně připravovali a těšili na Vánoce. Děti do kostela přicházely s lampičkami nejen na jejich adventní setkání, ale především na mše svaté v neděli i v týdnu.

Soutěž Bible a my

Během září a října se na základních a středních školách konala školní kola 25. ročníku dějepisné soutěže Bible a my. Máme radost, že i mezi našimi žáky a studenty je o tuto vědomostní soutěž zájem. Do okresního kola, které se uskuteční v listopadu v Hranicích, postupují vždy dva nejúspěšnější řešitelé z každé kategorie na škole. Našim vítězům přejeme nejen úspěch v dalším soutěžení, ale hlavně, aby vše, co při studiu Bible pročtou a nastudují, mohli ve svém životě zúročit a využít k dobrému. K procvičení si opět můžete vyzkoušet, jak byste obstáli Vy, naši čtenáři.

Celosvětová adorace dětí a milion dětí se modlí růženec

S dětmi z Vlkoše jsme se první pátek v měsíci říjnu připojili k celosvětové adoraci dětí. Využili jsme materiály pro adoraci s dětmi, připravené sestřičkou Siardou Trochtovou z olomoucké univerzity. Děti se v průvodu se zapálenými svíčkami přišly poklonit samotnému Bohu, skrytému v Nejsvětější svátosti oltářní. Modlili jsme se, zpívali a učili se být s Ježíšem v tichu i naslouchání a klanět se Mu. Na závěr jsme zasvětili svá srdce Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a dostali jsme požehnání. Při mši svaté jsme Pána Ježíše směli přijmout v Eucharistii.

Výlet vlkošských dětí do Brna

Kolem svátku svatého Václava jezdíváme s dětmi z náboženství na výlet. Ani letos tomu nebylo jinak. Tentokrát se naším cílem stala moravská metropole. V Brně jsme navštívili katedrálu Petrov, o které nám paní průvodkyně povyprávěla spoustu zajímavostí. Ukázali jsme si, kde sídlí pan biskup a kde každoročně probíhá katechetický či teologický kurz (věřím, že i z našich šikovných holek se časem stanou katechetky, které budou pomáhat panu faráři s dětmi ve farnosti).

Ve Vlkoši jsme zakončili školní rok

V předvečer svátku svatých Petra a Pavla jsme měli slavnou mši svatou, kterou celebroval vzácný host - otec Petr Bulvas z Olomouce. Přišly nejen děti z náboženství, ale i jejich sourozenci, rodiče a prarodiče. Děkovali jsme Pánu Bohu za uplynulý školní rok, za všechno, co jsme mohli prožít a naučit se nejen ve škole, ale i v náboženství, za to, že jsme směli poznávat Boha jako dobrého Otce, který chce, abychom i my byli dobří, jak nám také připomněl v promluvě otec Petr. Mši svatou zpěvem doprovázela naše schola a děti byly zapojené do čtení, přímluv i nesení darů.

Májové pobožnosti ve Vlkoši

Každou neděli v květnu se ctitelé Panny Marie schází u kapliček v obci. Poslední květnovou pobožnost jsme měli u kapličky na Loukách – ta byla postavena zhruba před 350 lety, když při povodni „připlavala“ socha Panny Marie na místo dnešní kapličky. Soška je velmi vzácná a bývá v kapličce umístěná jen jednou za rok, právě při poslední májové.

Vydařená víkendovka aneb . . . .

… aneb Díky postu, poporostu

Soutěž Bible a my

Organizátoři dějepisné soutěže „Bible a my“ v letošním; školním roce úspěšně dokončili již 24. ročník. Letos se soutěže zúčastnilo přes 6000 žáků a studentů. Do celostátního kola, které se konalo 24. března 2017 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, se sjelo 144 soutěžících z různých koutů naší země. 

Vánoční písničky u jesliček v Říkovicích

V neděli 25. 12. 2016 jsme oslavili příchod Ježíška vánočními písničkami u jesliček v Říkovickém kostele. Ministranti a děti si společně s paní katechetkou připravili vánoční pásmo, které navázalo na mši svatou. Na varhany a housle hrál Josef Zanáška, na flétnu Martin Pospíšilík. Zpěvem doprovázely Eliška Zahradníčková, Daniela Dočkalová a Leona Černá, která také hrála na flétnu. Celý program zorganizovala a zrežírovala katechetka Mgr. Elena Pospíšilíková. Prožitek z hudby doprovázel také vizuální zážitek. Na plátno vpředu se promítal obraz z chóru hrajících hudebníků.

Stránky

Prihlásit se k odběru Vlkoš, Bochoř, Říkovice