Vlkoš, Bochoř, Říkovice

Milé vánoční překvapení

 

Dětský růženec

Během měsíce října se děti ve Vlkoši zapojily do modlitby svatého růžence. Před každou páteční mší svatou se předmodlovaly právě děti. Modlili jsme se různými způsoby a přemýšleli nad bolestnými tajemstvími v rozjímavém růženci. Nejvíce se dětem líbil růženec zpívaný. Na nástěnce si pak každý mohl vybarvit korálek na nitce a vytvořili jsme tak během října nový nakreslený růženec, který vznikl díky našim modlitbám. Modlitby dětí, jež mají čistá srdce, mají v nebi velikou cenu. Moudří a zbožní předkové říkávali, že dětská modlitba proráží nebesa.

Kintuadi

Po velikonoční návštěvě ředitelky Papežských misijních děl - sestry Luisy z Kroměříže - jsme měli na výběr několik sad kartiček Kintuadi.

Díky postu poporostu

 

Vánoce u říkovických jesliček

V mnoha rodinách jsou Vánoce nejkrásnějším obdobím v roce. Jsou to svátky radosti i naděje. Trochou do slavnostní chvíle přispěli i ministranti v říkovické farnosti. Na 1. svátek vánoční po mši svaté vystoupili s hudebním pásmem. Na flétnu hrál Martin Pospíšilík, na klávesy Pepík Zanáška a slovem doprovázel Radek Bednarský. O tom, že vnesli do kostela vánoční atmosféru, svědčilo i to, že občas bylo slyšet, jak si někteří lidi v lavicích tiše pozpěvovali.

Benefiční koncert v Říkovicích

V neděli 30. prosince 2012 se už tradičně pořádal vánoční benefiční koncert, který měl za úkol splatit část našich obnovených farních varhan v Říkovicích. Koncert začal ve 14 hodin a přišli na něj také i farníci z okolních vesnic, jako třeba z Vlkoše, Žalkovic a jiných. Program byl provázen mluveným slovem na téma Vánoce. Příběhy napsal salesiánský kněz Bruno Ferrero, který je znám svými příběhy o lidské moudrosti a ponaučení. Vyslechli jsme klasické skladby od Adama Václava Michny z Otradovic a jeho českou mariánskou muziku, slavnostní Te Deum od A.

Pozdrav z konviktu

Chvála Kristu, srdečně zdravím z Teologického konviktu v Olomouci celý přerovský děkanát, čtenáře časopisu Slovo pro každého a zvláště pak farníky z Říkovic a Vlkoše u Přerova. Někteří mě možná znáte, ale i tak by bylo vhodné se ze začátku představit. Jmenuji se Josef Hovád, je mi dvacet let a pocházím z malé vesničky Říkovice. Celkem nás do Teologického konviktu nastoupilo dvacet tři, z toho jsme čtyři za olomouckou arcidiecézi a sedm kluků k nám přijelo z Čech.

Ohlédnutí za prázdninami

Na sklonku prázdnin se konal ve Vlkoši na faře již 6. ročník denního pobytu, tentokrát pod názvem „O halíř strýčka Skrblíka“. Děti pod vedením ochotných vedoucích vyráběly větrníky, luštily tajenky, hledaly poklad a snažily se překazit plány zlých Rafanů. Společně podnikly i výlet do Kroměříže. Protože počasí opravdu přálo, bylo příjemné zchladit se v bazénu, který dala dětem k dispozici rodina Kuńáková. O hladové žaludky se staraly (vzorně) ochotné kuchařky. Velký potlesk byl poděkováním. Při stezce odvahy zase děti prokázaly svou statečnost.

Stránky

Prihlásit se k odběru Vlkoš, Bochoř, Říkovice