Charita Přerov, Charita Kojetín

Výsledky Tříkrálové sbírky 2016

V Tříkrálové sbírce 2016 se v přerovském regionu podařilo vybrat celkem 794 590,- Kč, což je o  34 tisíc víc než v loňském roce.

Slovo z Charity

„Mikulášské“ potraviny

Slovo z Charity

Milí farníci, bratři a sestry,

v brzké době se opět rozběhnou přípravy dalšího ročníku Tříkrálové sbírky. Je tedy ten nejvhodnější čas seznámit Vás, jak jsme využili výtěžek Tříkrálové sbírky 2015.

V Přerově a okolních obcích se v lednu letošního roku vybralo 777 186 Kč. Tato částka byla rozdělena na dvě části. Prvních 328 161 Kč bylo Charitou České republiky použito na humanitární pomoc u nás i v zahraničí. Druhá část 449 025 Kč se vrátila zpět do Přerova.

Slovo z Charity

Milí farníci,

činnost Oblastní charity Přerov je - jak jistě víte - velmi různorodá a zaměřuje se na pomoc velmi širokému spektru potřebných osob. Samotní pracovníci oblastní charity se snaží o neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb, které jsou klientům a jejich rodinám nabízeny.

Slovo z Charity

Domácí hospicová péče

Moto:    „Lidský život je jako cesta. Má začátek a má konec.

Dojde-li na konec někdo, na kom mi záleží, chci být s ním.

Dojdu-li na konec já, budu snad s těmi, kteří mi rozumějí a mají mě rádi…“

Slovo z Charity

Představení pastoračního asistenta

Slovo z Charity

Lačo jilo

Vážení čtenáři,

Slovo z Charity

Vážení čtenáři,

mohli jste si povšimnout, že Oblastní charita Přerov pro Vás v tomto roce připravila sérii článků o její činnosti. Charitní pečovatelské službě připadl měsíc červen, proto bych Vás ráda seznámila s obsahem její činnosti.

Slovo z Charity

Drazí farníci,

přeji Vám požehnané dny a dovolte mi pár slov o Oblastní charitě Přerov (dále OCHP), která v Přerově a okolí působí již přes dvacet let. OCHP vznikla 3. února 1992 z iniciativy farníků přerovské farnosti a působí v přerovském děkanátu mimo farnost Kojetín, kde mají vlastní charitu. Je zřízena olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem. OCHP Přerov má vlastní právní subjektivitu a je registrována u Ministerstva kultury ČR jako církevní zařízení.

Slovo z Charity

Setkávání seniorů SPOLU

SPOLU funguje na centru SONUS od roku 2003. Naším cílem je nabídnout seniorům takové činnosti, které přispějí k aktivnímu prožití jejich života tak, aby nezůstávali doma sami. Snažíme se, aby činnosti podporovaly vzájemné setkávání a vedly k zachování soběstačnosti po co možno nejdelší dobu.

Stránky

Prihlásit se k odběru Charita Přerov, Charita Kojetín