Charita Přerov, Charita Kojetín

Slovo z Charity

Milí farníci,

činnost Oblastní charity Přerov je - jak jistě víte - velmi různorodá a zaměřuje se na pomoc velmi širokému spektru potřebných osob. Samotní pracovníci oblastní charity se snaží o neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb, které jsou klientům a jejich rodinám nabízeny.

Slovo z Charity

Domácí hospicová péče

Moto:    „Lidský život je jako cesta. Má začátek a má konec.

Dojde-li na konec někdo, na kom mi záleží, chci být s ním.

Dojdu-li na konec já, budu snad s těmi, kteří mi rozumějí a mají mě rádi…“

Slovo z Charity

Představení pastoračního asistenta

Slovo z Charity

Lačo jilo

Vážení čtenáři,

Slovo z Charity

Vážení čtenáři,

mohli jste si povšimnout, že Oblastní charita Přerov pro Vás v tomto roce připravila sérii článků o její činnosti. Charitní pečovatelské službě připadl měsíc červen, proto bych Vás ráda seznámila s obsahem její činnosti.

Slovo z Charity

Drazí farníci,

přeji Vám požehnané dny a dovolte mi pár slov o Oblastní charitě Přerov (dále OCHP), která v Přerově a okolí působí již přes dvacet let. OCHP vznikla 3. února 1992 z iniciativy farníků přerovské farnosti a působí v přerovském děkanátu mimo farnost Kojetín, kde mají vlastní charitu. Je zřízena olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem. OCHP Přerov má vlastní právní subjektivitu a je registrována u Ministerstva kultury ČR jako církevní zařízení.

Slovo z Charity

Setkávání seniorů SPOLU

SPOLU funguje na centru SONUS od roku 2003. Naším cílem je nabídnout seniorům takové činnosti, které přispějí k aktivnímu prožití jejich života tak, aby nezůstávali doma sami. Snažíme se, aby činnosti podporovaly vzájemné setkávání a vedly k zachování soběstačnosti po co možno nejdelší dobu.

Slovo z Charity

V tomto čísle Vám chceme představit jednu ze služeb OCH Přerov, a to humanitární pomoc.

Co si představit pod pojmem humanitární pomoc?

V celorepublikovém měřítku se pod ni zahrnuje zejména pomoc do zahraničí, ale v menším měřítku ji poskytují pro místní potřeby také všechny oblastní a farní charity.

Slovo za Charity

  

Slovo z Charity

Sbírka pro Ukrajinu

Během listopadu mohli lidé po celé olomoucké arcidiecézi přinášet na všechny farní i oblastní charity teplé oblečení, deky, přikrývky apod., které v průběhu prosince byly dopraveny na Ukrajinu, kde pomohly tamějším obyvatelům. Do sbírky se zapojila i naše Oblastní charita Přerov, kde se celkem nashromáždilo 35 pytlů dobrého oblečení. Lidé přispívali věcmi v dobrém stavu, některé z nich byly zcela nové.

Stránky

Prihlásit se k odběru Charita Přerov, Charita Kojetín