Děkanát Přerov

Informace o děkanátu Přerov

Děkanát Přerov se skládá z 24 farností. Seznam najdete v článku.

Úvodník - červen 2017

Milí Boží přátelé! Vstupujeme do měsíce června, který se vyznačuje tím, že začíná léto, ale také je liturgicky nejbohatší na slavnosti a svátky. Vyzvedla bych a zamyslela se především nad slavností Těla a Krve Páně – Eucharistie = díkůvzdání. V Novém zákoně je označována jako lámání chleba nebo večeře Páně.

Světec měsíce

Svatá Alžběta od Nejsvětější Trojice

Francouzská řeholnice, mystička

Rosteme ve víře - Biblistika

NOVÝ ZÁKON

 

Pavlovy listy – 2. část

Listy z vězení

Do tohoto souboru Pavlových listů patří dopisy: Filipanům, Efesanům, Kolosanům a Filemonovi Jejich společnou charakteristikou jsou zmínky o tom, že se Pavel nachází ve vězení – pravděpodobně v Římě.

List Filipanům (Fp)

Moje stanovisko k islámu

Již za hluboké totality jsem si kladl rovnítko mezi islám, komunismus a nacismus. Podobně jako komunismus a nacismus je islám spíše ideologie než náboženství. Protože prý je mladší než křesťanství, je dokonalejší, ovšem tím, že neuznává Ježíše, jako Božího syna potom platí: „Kdo nemá Syna, nemá ani Otce“ a zcela jasně to říká i evangelista Jan a najdete to i na dalších místech v Novém zákoně. Protože Mohamed působil až v šestém století, považuji tato zjištění za podstatná. Podobné nevyčítám ani buddhismu, ani hinduismu.

Z centra Ráj

OKÉNKO Z CENTRA PRO RODINU RÁJ, se sídlem v Pavlovicích u Přerova 5

 

Z Probouzení broučků v Pavlovicích

Víte, jaké je tajné přání snad všech dospělých? Dlouhý spánek. Broučci si ho letos mohli užít skutečně naplno. Už už jsme mysleli, že je půjdeme probudit, ale v den naplánované akce nám počasí dalo jasně najevo, že je ještě příliš brzo, a že do toho mrazu a sněhu žádné broučky budit nemáme. 

Mateřská škola sv. Josefa

Doba velikonoční se chýlí ke konci. V naší Mateřské škole svatého Josefa v Kojetíně znělo při každodenním vítání radostné ,,Aleluja“ a ,,Vesel se Nebes Královno“. Prožívali jsme společně radost ze vzkříšení. Děti se také dozvěděly o velkém Božím Milosrdenství.

V měsíci květnu jsme oslavovali Pannu Marii.

Děti pilně nacvičovaly také pásmo pro maminky. Největší odměnou byla radost maminek a babiček, které přišly na besídku, aby společně s dětmi prožily Den matek v MŠ.

Stránka pro mládež

Den rodin v Čekyni

Návštěva z Polska

V sobotu 20. května proběhla v Přerově návštěva mladých a rodin z farnosti Kędzierzyn-Koźle, kde jsme prožili asi týdenní předprogram Světových dní mládeže v Krakově. Setkání bylo zahájeno společnou mší svatou ve farním kostele sv. Vavřince, po které následoval společný oběd na Sonusu. Po dobrém obědě jsme společně vyrazili na procházku po městě, na kterou navazovalo hraní her a aktivit v parku Michalov, které si pro nás připravili Kryštof s Pavlem. A když jsme si dost vyhráli a Jenda utopil svůj mobil, pokračovali jsme procházkou do Předmostí.

Pouť na svatý Hostýn pro rodiny 8. května

Dvě největší překážky jsme překonali už na samotném počátku: rozhodnutí využít smysluplně volný den, tedy vzdát se všech těch televizí, internetů, či úklidu, zahradničení nebo lákavého lenošení a druhá těžkost měla podobu ranního vstávání. Někdo v půl páté, jiný o něco později. Už jen to byl charakterní výkon (v případě dětí příkladná poslušnost).

Stránky

Prihlásit se k odběru Děkanát Přerov