Děkanát Přerov

Informace o děkanátu Přerov

Děkanát Přerov se skládá z 24 farností. Seznam najdete v článku.

Úvodník - červenec/srpen 2017

Milí čtenáři našeho časopisu,

Světec měsíce

Blahoslavený Augustin Czartoryski

Rosteme ve víře - Biblistika

NOVÝ ZÁKON

 

List Židům

Tento list bývá uváděn v jedné skupině s listy apoštola Pavla, i když se od nich v lecčem liší. Formou totiž list připomíná spíše kázání než dopis, jak jej známe od apoštola Pavla, proto se předpokládá, že jde o zapsané kázání s dopisním závěrem.

Adresáty listu nemusí být nutně židé nebo židokřesťané, protože v době vzniku této knihy již čistě židokřesťanská obec neexistovala.

Tým děkanátních pracovníků

Nemocniční kaplanka

Narodila jsem se a vyrůstala v katolické rodině ve Valašském Meziříčí. Rodiče se o nás pečlivě starali, a to nejen hmotně, ale především duchovně. Po základní škole jsem chtěla studovat pedagogický směr, ale v době totality to nebylo možné. Přihlásila jsem se tedy na zdravotnickou školu, kde jsem nejprve vystudovala dva roky obor ošetřovatelka a postupně při zaměstnání jsem si doplnila studium maturitou. Pracovala jsem v různých zdravotnických zařízeních jako domovech důchodců a ÚSP a poté v nemocnici.

Svatý Vavřinec, jáhen a mučedník

Po svatých Petru a Pavlovi je třetím nejvzpomínanějším mučedníkem jáhen svatý Vavřinec.

Uprostřed záoltáří v našem farním kostele je nad svatostánkem umístěn obraz „Umučení sv. Vavřince“. Autorem je vídeňský akademický malíř Augustin von Wörndle.

Mrhání potravinami a zpovědní zrcadlo

Značný počet lidí hladoví a dokonce jsme v některých oblastech světa svědky hladomoru. To je obžalobou části světa, kde se neuvěřitelně mrhá potravinami.

Stránka pro mládež

Prázdninový pozdrav

Jen tak ve stručnosti

Primice

     Moc děkuji všem, kdo se jakkoliv podíleli na přípravě a průběhu naší primiční slavnosti. Na prvním místě přípravnému týmu, dobrovolníkům, a také všem, kdo se primice zúčastnili a vytvořili atmosféru skutečného duchovního a lidského společenství kolem Kristova oltáře. Vše dobře dopadlo a měl jsem z primice velkou radost.

Z prodejny "Na faře"

Milí čtenáři Slova pro každého,

chtěla bych Vás upozornit na novinku, která je k dostání v naší prodejně. Jsou to lázeňské oplatky v krabičce z obrázky kostelů z Přerova a Předmostí.

V nabídce máme 15 příchutí těchto výtečných luhačovických oplatků. Věřím, že budou chutnat nejen Vám, ale i těm, kterým je jako maličkost věnujete.          AP

Stránky

Prihlásit se k odběru Děkanát Přerov