Děkanát Přerov

Informace o děkanátu Přerov

Děkanát Přerov se skládá z 24 farností. Seznam najdete v článku.

ROŠŤÁK - únor 2020

Krátké zamyšlení  

Únor v liturgii

Letos prožíváme v únoru první část liturgického mezidobí a vstupujeme do doby postní.

2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu

Jak správně napsat úmysl mše svaté

Milí farníci, přijměte, prosím, několik dobře míněných doporučení ohledně formulací mešních intencí:

1) Uvádějte alespoň obecně, za co prosíte. Kněz by měl v hrubých rysech znát úmysl dárce.

2) Není nutno vyjmenovávat všechny osoby zvlášť. Duše v očistci také nevyjmenováváme jednotlivě ☺

 

3) Některé potenciální náměty na telenovelu ☺, kupříkladu: „Za 3 zemřelé manželky, nevlastního švagra, zemřelou pratetu a její živé děti“, zapište raději jednoduše slovy: „Za celou živou a zemřelou rodinu“.

Zprávy z nemocnice

20. ledna se konala ekumenická bohoslužba s hostem farářkou paní Milovou. Zúčastnilo se 10 deset nemocných a 10 farníků. V měsíci únoru budeme slavit Světový den nemocných 11. února ve 14:30 se bude konat bohoslužba s udílením svátosti nemocných na LDN II. Všichni jsou srdečně zváni.

Pozvánka na děkanátní setkání mládeže

Drazí mladí našeho krásného děkanátu!

Po dvou letech se zase chystá něco fakt velkého - děkanátní setkání mládeže. Tentokrát se uskuteční 3. - 4. dubna v Brodku u Přerova. Program je opravdu našlapaný a hosté vzácní - můžete se těšit na nám pod pracovním názvem známou [fakap_najt] s úspěšným podnikatelem Jiřím Jemelkou, chvály se skupinou Efrém, či slovo salesiána Libora Všetuly. Čeká nás ale i kavárna, deskovky, sport, fotokoutek, dobrovolnictví, stejně tak i příležitost ke ztišení a přebývání před Pánem.

Slovo pro každého 12/2019

 

„Vánoce znamenají setkání s láskou.“

Milí farníci,

LEDEN V LITURGII

 

V lednu letos prožíváme část doby vánoční a začínáme prožívat první část liturgického mezidobí. Také se nazývá tento čas dobou během roku. Dříve se toto období nazývalo dobou po Křtu Páně.

 

1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie

Světový den modliteb za mír

PŘÍPRAVA BIŘMOVANCŮ V NAŠÍ FARNOSTI

„Biřmování nás vede k tomu, abychom se zasazovali o naše bližní, abychom byli schopni klást odpor zlu a měli odvahu postavit se mu, abychom byli zodpovědnými lidmi ve všech situacích, kdy jde o osud člověka, to znamená od výchovy dětí přes život v povolání až po oblasti politiky. To všechno zmůže biřmovaný člověk jen tehdy, bere-li biřmování vážně.“       

                              (Otto Hermann Pesch)

Misijní klubko

V letošním, papežem vyhlášeném Mimořádném misijním měsíci jsme se v sobotu 5. října sešli na centru Sonus, abychom si připomněli, že jsme pokřtění a poslaní. Poslaní šířit radost z toho, že jsme milováni a jistotu, že jsme drahocenní v Božích očích. Také jsme si připomněli potíže dětí na jednotlivých kontinentech a pomodlili se za ně i za misionáře, kteří se o ně starají. Abychom jim v jejich práci pomohli, nazdobili jsme papírové dárkové tašky, které jsme nabídli dárcům při Misijním koláči na misijní neděli.

Stránky

Prihlásit se k odběru Děkanát Přerov