Děkanát Přerov

Přečetli jsme a doporučujeme

O ublížení, odpuštění a zpovědi                     Józef Augustyn SJ

(otázky a odpovědi)

Úklid kostela, skupina "B"

Přerov, sv. Vavřinec

Modlitby Fatimského apoštolátu

Fara v Přerově

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Redakční rada časopisu

Fara v Přerově

Mariánské večeřadlo

Předmostí, kostel

Ranní mše svatá první soboty

Přerov, sv. Vavřinec

Ranní mše svatá v 8:00

Přerov, sv. Vavřinec

Hodová mše svatá v kapli v Podolí

Podolí

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Mše svaté:

Přerov 8:00 a 18:00

Předmostí 18:00

Stránky

Prihlásit se k odběru Děkanát Přerov