Děkanát Přerov

Přečetli jsme a doporučujeme

Mlčet nestačí                         Raymond Leo kardinál Burke

Kardinál Burke působil jako biskup v La Crosse na americkém Středozápadě, jako arcibiskup v Saint Louis a roku 2010 byl Benediktem XVI. přijat do kolegia kardinálů. V roce 1975 byl papežem Pavlem VI. vysvěcen v římské bazilice sv. Petra na kněze a 6. ledna 1995 jej papež Jan Pavel II. tamtéž vysvětil na biskupa.

Jen tak ve stručnosti

Různé

     Děkuji všem, kdo přišli na náš farní ples. Měl jsem radost z vysoké účasti a všech věkových kategorií. Je to povzbuzení, že tato akce má smysl a stojí to za všechny ty starosti. Měl jsem dojem, že se ples vydařil.

     Do postní doby můžeme vstoupit kromě přijetí popelce ve středu, také svatou zpovědí v pátek a duchovní obnovou v sobotu. Postní dobu můžeme prožívat skrze modlitbu Křížové cesty a také vhodným osobním předsevzetím.

Příprava mládeže na biřmování

Centrum Sonus

Herní večer pro mládež

Centrum Sonus

Setkání společenství křesťanských žen

Centrum Sonus

Farní oběd

Centrum Sonus

Přihlašování ve farní prodejně

Tichá eucharistická adorace

Předmostí

Příprava dospělých na biřmování

Centrum Sonus

Přednáška Křesťanské akademie

Centrum Sonus

Příprava mládeže na biřmování

Centrum Sonus

Stránky

Prihlásit se k odběru Děkanát Přerov