Děkanát Přerov

Posezení na farní zahradě v Přerově

Fara v Přerově

Hodová mše svatá v kapli v Újezdci

Újezdec

Mariánské večeřadlo

Předmostí, kostel

Schůzka ministrantů

Centrum Sonus

Ranní mše svatá první soboty

Přerov, sv. Vavřinec

Modlitby matek

Fara v Přerově

Setkání s rodiči přípravy dětí na přijímání

Centrum Sonus

Katecheze pro dospělé

Centrum Sonus

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Pastorační rada farnosti Přerov

Fara v Přerově

Stránky

Prihlásit se k odběru Děkanát Přerov