Děkanát Přerov

Úklid kostela, skupina "C"

Přerov, sv. Vavřinec

Hodová mše svatá v Lověšicích

Lověšice

Mše svatá v kapli v Újezdci

Újezdec

Slavnost sv. Petra a Pavla

Mše svaté v Přerově: 8:00 a 18:30

Modlitby matek

Fara v Přerově

Mše svaté ze slavnosti sv. Petra a Pavla

Předmostí, kostel

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Setkání společenství křesťanských žen

Centrum Sonus

Náboženství pro dospělé

Předmostí, fara

Schůzka animátorů mládeže děkanátu

Centrum Sonus

Stránky

Prihlásit se k odběru Děkanát Přerov