Děkanát Přerov

Hodová mše svatá v kapli v Čekyni

Čekyně

Čtení z Bible

Přerov, sv. Vavřinec

Večer chval

Přerov, sv. Vavřinec

Zkouška scholy dospělých

Centrum Sonus

Tichá eucharistická adorace

Předmostí, kostel

Příprava dospělých po biřmování

Centrum Sonus

Úklid kostela, skupina "B"

Přerov, sv. Vavřinec

Setkání katechetů děkanátu

Fara v Přerově

Setkání seniorů

Fara v Přerově

Mše svatá v kapli v Újezdci

Újezdec

Stránky

Prihlásit se k odběru Děkanát Přerov