Děkanát Přerov

Výlet vlkošských dětí do Brna

Kolem svátku svatého Václava jezdíváme s dětmi z náboženství na výlet. Ani letos tomu nebylo jinak. Tentokrát se naším cílem stala moravská metropole. V Brně jsme navštívili katedrálu Petrov, o které nám paní průvodkyně povyprávěla spoustu zajímavostí. Ukázali jsme si, kde sídlí pan biskup a kde každoročně probíhá katechetický či teologický kurz (věřím, že i z našich šikovných holek se časem stanou katechetky, které budou pomáhat panu faráři s dětmi ve farnosti).

Přečetli jsme a doporučujeme

 

    Do boje s růžencem, aneb jak se porazit a přitom vyhrát

Štěpán Smolen

Spolčo dětí

Centrum Sonus

Pastorační rada farnosti Předmostí

Předmostí, fara

Úvodník - září 2017

Jistě jste také něco zažili během prázdnin a dovolených. Vlastně neustále má člověk nějaké zážitky. Stále něco prožíváme, ovládají nás různé pocity a nálady, něco se děje. Ano, některé zážitky jsou silné či výjimečné, jiné jsou takové všední či nenápadné. Někdy je těch zážitků až moc, že si je člověk ani nestihne pořádně užít nebo že mu pak každodenní život připadá až prázdný.

Přečetli jsme a doporučujeme

O marnotratném otci         Angelo Scarano

Světec měsíce

Blahoslavená Maria Troncatti

Salesiánská misionářka v Ekvádoru 

Maria Troncatti se narodila 16. února 1883 v Corteno Golgi v provincii Brescia (Sever Itálie). Rodina byla početná. Doma jako všichni horalé chovali krávy a starali se o pole. V rodině vládl pokoj a vroucí láska. Maria se musela starat o své mladší sourozence a práce na venkově bylo hodně. V ovzduší práce a rodinného štěstí se pomalu stávala zralou křesťanskou osobností.

Rosteme ve víře - Biblistika

NOVÝ ZÁKON

 

Tradice

 

Pojem Tradice

V minulých dílech jsme se soustředili na Písmo. Doufám, že nikoho nepřekvapím, když uvedu, že písemnému záznamu knih, hlavně SZ, předcházelo ústní předávání z generace na generaci. A to není nic jiného než tradice - z latinského traditio – podání (ústní).

Nezvykle rušné léto v Rokytnici u Přerova

O letních měsících se říká, že jde o okurkovou sezonu. Děti mají prázdniny, zrovna jako politikové, v divadlech se nehraje a i další resorty si užívají zasloužené volno. Jinak je tomu v naší farnosti. Už od loňského roku probíhá u nás rozsáhlá oprava fary, která se střídá s úklidem. Na skládku se vyvezlo několik vleček harampádí. Kovového odpadu již bylo předáno do sběru přes 1000 kg. Poslední velká brigáda proběhla 1. srpna a již zase nastoupili zedníci k opravě štítů a komínů před kompletní rekonstrukcí střechy.

Z prodejny "Na faře"

Tip vyloženě dívčí

…aneb čtení pro dobu dospívání

Křesťanský časopis IN pro dívky má rubriku, ve které se snaží poctivě odpovídat na otázky, které mu čtenářky posílají. Na základě této rubriky vznikl deník s okruhy témat, které se dívčího světa dotýkají.

Stránky

Prihlásit se k odběru Děkanát Přerov