Děkanát Přerov

Celostátní setkání mládeže Olomouc 2017

Ve dnech 15. - 20. 8. 2017 se v Olomouci konalo Celostátní setkání mládeže, kde se sešlo přibližně 6 500 mladých křesťanů ze všech koutů České republiky. Díky bohatému programu se mohli účastníci nejen seznámit s novými lidmi, ale také si prohlédnout kláštery, poslechnout zajímavé přednášky, pomodlit se ve společenství mladých lidí nebo ve skupinkách diskutovat o víře.

Z Teologického konviktu v Olomouci

Jmenuji se Václav Slivka a pocházím z Přerova. V letošním roce jsem úspěšně dokončil bakalářské studium na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Protože jsem po celou dobu studia pociťoval stále více a více povolání ke kněžství, rozhodl jsem se nepokračovat na inženýra a podal jsem si přihlášku do Teologického konviktu. Teologický konvikt je společenství, v němž uchazeč o kněžství během roku rozlišuje své povolání, poznává lépe sám sebe a také se připravuje na studium na fakultě.

Stránka pro mládež

Farní tábor Pístovice

 

Rozhovory

Milí čtenáři, doba prázdnin s sebou již tradičně přináší nejen chvíle klidu a dovolených, ale také změny duchovních ve farnostech. Jak již jistě víte, do farností Horní Moštěnice, Beňov a Stará Ves u Přerova byl po P. Marku Glacovi ustanoven nový farář, otec Zdeněk Pospíšilík. Jako vždy jsme ho požádali, aby nám o sobě stručně něco pověděl. Své představení pojal opravdu stručně.

P. Mgr Zdeněk Pospíšilík

Jen tak ve stručnosti

Nový školní rok

Úvodník - červenec/srpen 2017

Milí čtenáři našeho časopisu,

Světec měsíce

Blahoslavený Augustin Czartoryski

Rosteme ve víře - Biblistika

NOVÝ ZÁKON

 

List Židům

Tento list bývá uváděn v jedné skupině s listy apoštola Pavla, i když se od nich v lecčem liší. Formou totiž list připomíná spíše kázání než dopis, jak jej známe od apoštola Pavla, proto se předpokládá, že jde o zapsané kázání s dopisním závěrem.

Adresáty listu nemusí být nutně židé nebo židokřesťané, protože v době vzniku této knihy již čistě židokřesťanská obec neexistovala.

Tým děkanátních pracovníků

Nemocniční kaplanka

Narodila jsem se a vyrůstala v katolické rodině ve Valašském Meziříčí. Rodiče se o nás pečlivě starali, a to nejen hmotně, ale především duchovně. Po základní škole jsem chtěla studovat pedagogický směr, ale v době totality to nebylo možné. Přihlásila jsem se tedy na zdravotnickou školu, kde jsem nejprve vystudovala dva roky obor ošetřovatelka a postupně při zaměstnání jsem si doplnila studium maturitou. Pracovala jsem v různých zdravotnických zařízeních jako domovech důchodců a ÚSP a poté v nemocnici.

Svatý Vavřinec, jáhen a mučedník

Po svatých Petru a Pavlovi je třetím nejvzpomínanějším mučedníkem jáhen svatý Vavřinec.

Uprostřed záoltáří v našem farním kostele je nad svatostánkem umístěn obraz „Umučení sv. Vavřince“. Autorem je vídeňský akademický malíř Augustin von Wörndle.

Stránky

Prihlásit se k odběru Děkanát Přerov