Děkanát Přerov

Modlitby matek

Fara v Přerově

Mše svatá v kapli v Dluhonicích

Dluhonice

Katecheze pro dospělé

Centrum Sonus

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Modlitby Fatimského apoštolátu

Přerov, sv. Vavřinec

Setkání společenství křesťanských žen

Centrum Sonus

Náboženství pro dospělé

Předmostí, fara

Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje

Předmostí, fara

Mše svatá v kapli v Podolí

Podolí

Misijní klubko dětí

Centrum Sonus

Stránky

Prihlásit se k odběru Děkanát Přerov