Děkanát Přerov

Májové pobožnosti v Lukové

Když tak přemýšlím, od kdy se u nás konají Májové pobožnosti, napadá mě jediné, a to „odjakživa“. Moje maminka si to pamatuje stejně. U nás v Lukové dělal před mnoho lety tuto pobožnost pan Antonín Nezhyba, po něm tuto službu převzal pan Vlastimil Kubíček a ten si pro pokračování této „tradice“ vybral mě.

Jen tak ve stručnosti

Poděkování spolupracovníkům

     Děkuji všem, kdo jsou aktivně zapojeni do života našich farností a kdo nám pomáhají v řadě různých služeb od úklidu kostelů přes kostelníky a akolyty až po vedoucí jednotlivých společenství a skupin. Jako poděkování je všechny zvu k posezení na farní zahradě v Přerově v pondělí 22. června 2015 večer od 18:30. Zvu také všechny lektory a členy farních sborů. Těším se na společné setkání.

 

Možnost, jak lépe slyšet v kostele

Dopletná 2015

V sobotu 2. května se konala již 8. dopletná v restauraci „Aniččin dvůr“ na ulici Čechova 3. Z celé Moravy se sjelo do Přerova 90 žen – pletařek obvazů pro malomocné.

Přečetli jsme a doporučujeme

Papež František – Prosím o přátelský dialog             

Úvodník

Pokladnice božských milostí

Světec měsíce

Svatá Marie Markéta Alacoque

Sestra salesiánské kongregace, šiřitelka úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Markéta Marie se narodila 22. července 1647 v burgundském Lauthecouru, ve šlechtické, ale zchudlé rodině. Její šťastné dětství však bylo narušeno nejen v osmi letech smrtí otce, který byl soudcem, ale také v deseti letech těžkou dětskou obrnou, ze které však byla později náhle vyléčena.

2015 Rok zasvěceného života

Milí čtenáři,

v tomto čísle časopisu si můžete přečíst rozhovor s přerovskou nemocniční kaplankou, sestrou Marií Goretti Dřímalovou, CSCS.

Jak dlouho jste v řádu a o jaký řád se jedná?

Rosteme ve víře - Desatero

Rozdíl mezi antikoncepcí a Přirozeným plánováním rodičovství

Ve svém minulém článku jsem nastínil první kroky k vysvětlení morálního rozdílu mezi antikoncepcí a přirozeným plánováním rodičovství.  Konkrétně jsem:

  1. ukázal, že to, jestli je skutek špatný, nebo dobrý, nezávisí pouze na úmyslu konajícího, ale i na zvolených použitých prostředcích, tedy že „účel nesvětí prostředky“, a okolnostech (následcích atp.)

Národní eucharistický kongres 2015

DÍLO DUCHA SVATÉHO

„Sešli rosu svého Ducha také na tyto dary a posvěť je, ať se nám stanou Tělem a Krví našeho Pána, Ježíše Krista.“)

Stránka pro mládež

Arcidiecézní setkání mládeže

Stránky

Prihlásit se k odběru Děkanát Přerov