Děkanát Přerov

Z duchovní obnovy biřmovanců na Velehradě

Přerovští biřmovanci, kteří už netrpělivě očekávají svátost biřmování, měli možnost prožít víkend na Velehradě. Pro spoustu z nás, kteří zrovna prožívají poslední přípravy na maturitní zkoušky, to také byla veliká výzva na chvíli zapomenout na školu a věnovat se Bohu. Celým víkendem nás provázel P. Pavel Hofírek. V jednotlivých promluvách k zvolenému tématu: „Poznali Ježíše a uvěřili Kristu“ nás provázely především příběhy apoštolů a jejich hlubokých zážitků s Ježíšem.

Jen tak ve stručnosti

 

Úvodník - duben 2015

Celý lidský život je poznamenán pohybem a bez ustání „přechází“ k něčemu novému. Když se lidské embryo stává plodem, umíráme jako embryo a rodíme se jako plod, protože v opačném případě bychom opravdu zemřeli. Když pak opouštíme matčino lůno a stáváme se novorozenci, umíráme svému zárodečnému stavu. Podobně je tomu i ve všech následujících etapách našeho života.

Přečetli jsme a doporučujeme

Kmotra na e-mailu      

Marie Svatošová a Jana Maršíková

 

MUDr. Marii Svatošovou jistě není třeba dlouze představovat.  Stála u zrodu prvního českého hospice v Červeném Kostelci a byla prezidentkou Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. Díky ní jsme se také mohli blíže seznámit s životem P. MUDr. Ladislava Kubíčka. Je autorkou několika knih, které si můžeme půjčit ve farní knihovně.

Světec měsíce

Blahoslavený Edmund Bojanowski

Člověk citlivý a vnímavý k potřebám jiných lidí, zvláště dětí.

2015 Rok zasvěceného života

Milí čtenáři,

dnes přinášíme svědectví P. Petra Petřivalského, OFMCap, přerovského rodáka.

Jak dlouho jste v řádu a o jaký řád se jedná?

Rosteme ve víře - Desatero

Rozdíl mezi antikoncepcí a Přirozeným plánováním rodičovství

Tenhle příspěvek jen stručně ukazuje, že mezi antikoncepcí a PPR je „principiální“ rozdíl (v tom, jak „fungují“). Morální rozdíl a všechno, co s tím souvisí, je třeba ještě vysvětlit. Je to jen nastínění JEDNÉ oblasti problému, ne úplná argumentace.

Když lidé používají antikoncepci, rozhodují se vlastně pro dvě věci:

1. zda budou, nebo nebudou mít pohlavní styk (předpokládejme, že budou, jinak by se otázkou antikoncepce nezabývali).

Toulky přerovským děkanátem

Farnost Prosenice

Obec Prosenice leží v jižní části Moravské brány a první známá písemná zmínka o obci je z roku 1275. Obec byla historicky přifařena do Předmostí.

Postní duchovní obnova pro mládež

Konala se v sobotu 28. února v Přerově. Zahájili jsme ji poněkud komorní mší svatou v kostele sv. Vavřince ve 13 hodin. Pro některé to bylo příliš brzy po obědě, ale po úvodním šoku, že nás tam bude tzv. pět a půl, se kostel začal plnit téměř až k prasknutí – do evangelia už byly obsazeny skoro všechny ministrantské židličky účastníky duchovní obnovy.

Ohlédnutí za svátkem sv. Josefa v Mateřské škole sv. Josefa v Kojetíně

V měsíci březnu jsme v naší Mateřské škole sv. Josefa v Kojetíně oslavovali svátek našeho patrona a přímluvce sv. Josefa. Děti postavu Ježíšova pěstouna dobře znají, přesto se v krátké katechezi dozvěděli z úst P. Pavla zase něco nového, například jaké nářadí sv. Josef používal při práci a s jakým nářadím tedy učil zacházet i chlapce Ježíše.

Stránky

Prihlásit se k odběru Děkanát Přerov