Děkanát Přerov

Rosteme ve víře - kněžské osobnosti

P. Bohuslav Uhlíř, oběť nacismu (1914 – 1945)

Jóga a křesťanství

Jóga a křesťanství  

Světec měsíce

Blahoslavená Marie Romerová

Manželství - cesta ke svatosti

Manželé Henry a Agnes Casolani

Malta, krásné slunné souostroví ve Středozemním moři byla dějištěm života dalších služebníků Božích, manželů Casolani. Od roku 1530 Malta patřila rytířskému řádu, který po ní získal jméno, pak se stala roku 1800 britskou kolonií a od roku 1964 je samostatným státem. Je členem EU a zároveň Britského Commonwealthu. Kromě maltštiny se tu hovoří anglicky. 98 % obyvatel je katolického vyznání.

Rosteme ve víře - kněžské osobnosti

Štěpán kardinál Trochta (*1905 - + 1974)

Ani v koncentráku nebylo tak zle

Jen tak ve stručnosti

Změny v děkanátu

     Odchází přerovský kaplan P. Pavel Martinka, který byl ustanoven kaplanem ve Zlíně. Místo něj v Přerově zůstává jako kaplan novokněz P. Zdeněk Mlčoch, který je jmenován také kaplanem pro mládež děkanátu. Bohužel do Přerova nepřijde žádný nový jáhen, a tak bude v našem děkanátu o jednoho duchovního méně, což se projeví hlavně v životě farností Přerov a Předmostí, jak píšu níže.

První svaté přijímání – Přerov – 31. května 2015

 

„Požehnej, Bože, tyto děti, aby dokázaly svůj život neustále obracet k dobrému

a rozhodovat se pro dobro, protože tím Dobrem jsi ty sám.

Požehnej, Bože, jejich rodiče, aby chtěli pro své děti to nejlepší jako ty,

náš Otec, chceš to nejlepší pro nás.

Požehnej nás a naplň naše životy a domovy světlem. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“

Úvodník - červen 2015

Milí čtenáři Slova,

Rosteme ve víře - kněžské osobnosti

Zpět do vlasti

Světec měsíce

Blahoslavený Eduard Poppe 

Belgický kněz, který neúnavně šířil úctu k Eucharistii. 

Narodil se 18. 12. 1890 v Moerzeke v Belgii. Otec byl pekařem ve flanderské vesnici Temse, matka byla prostou, hluboce věřící ženou. Děti učila modlitbě, upřímnosti, vcítění se do potřeb druhých a šlechetnosti.

Stránky

Prihlásit se k odběru Děkanát Přerov