Děkanát Přerov

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Setkání katechetů děkanátu Přerov

Fara v Přerově

Pastorační rada farnosti Předmostí

Předmostí, fara

Setkání seniorů

Fara v Přerově

Děkanátní modlitby mládeže

Prosenice

Modlitby Fatimského apoštolátu

Fara v Přerově

Zkouška scholy dospělých

Centrum Sonus

Mše svatá v kapli v Čekyni

Čekyně

Příprava dospělých na biřmování

Centrum Sonus

Setkání společenství křesťanských žen

Centrum Sonus

Stránky

Prihlásit se k odběru Děkanát Přerov