Děkanát Přerov

Mrhání potravinami a zpovědní zrcadlo

Značný počet lidí hladoví a dokonce jsme v některých oblastech světa svědky hladomoru. To je obžalobou části světa, kde se neuvěřitelně mrhá potravinami.

Stránka pro mládež

Prázdninový pozdrav

Jen tak ve stručnosti

Primice

     Moc děkuji všem, kdo se jakkoliv podíleli na přípravě a průběhu naší primiční slavnosti. Na prvním místě přípravnému týmu, dobrovolníkům, a také všem, kdo se primice zúčastnili a vytvořili atmosféru skutečného duchovního a lidského společenství kolem Kristova oltáře. Vše dobře dopadlo a měl jsem z primice velkou radost.

Z prodejny "Na faře"

Milí čtenáři Slova pro každého,

chtěla bych Vás upozornit na novinku, která je k dostání v naší prodejně. Jsou to lázeňské oplatky v krabičce z obrázky kostelů z Přerova a Předmostí.

V nabídce máme 15 příchutí těchto výtečných luhačovických oplatků. Věřím, že budou chutnat nejen Vám, ale i těm, kterým je jako maličkost věnujete.          AP

Ve Vlkoši jsme zakončili školní rok

V předvečer svátku svatých Petra a Pavla jsme měli slavnou mši svatou, kterou celebroval vzácný host - otec Petr Bulvas z Olomouce. Přišly nejen děti z náboženství, ale i jejich sourozenci, rodiče a prarodiče. Děkovali jsme Pánu Bohu za uplynulý školní rok, za všechno, co jsme mohli prožít a naučit se nejen ve škole, ale i v náboženství, za to, že jsme směli poznávat Boha jako dobrého Otce, který chce, abychom i my byli dobří, jak nám také připomněl v promluvě otec Petr. Mši svatou zpěvem doprovázela naše schola a děti byly zapojené do čtení, přímluv i nesení darů.

Úvodník - červen 2017

Milí Boží přátelé! Vstupujeme do měsíce června, který se vyznačuje tím, že začíná léto, ale také je liturgicky nejbohatší na slavnosti a svátky. Vyzvedla bych a zamyslela se především nad slavností Těla a Krve Páně – Eucharistie = díkůvzdání. V Novém zákoně je označována jako lámání chleba nebo večeře Páně.

Světec měsíce

Svatá Alžběta od Nejsvětější Trojice

Francouzská řeholnice, mystička

Rosteme ve víře - Biblistika

NOVÝ ZÁKON

 

Pavlovy listy – 2. část

Listy z vězení

Do tohoto souboru Pavlových listů patří dopisy: Filipanům, Efesanům, Kolosanům a Filemonovi Jejich společnou charakteristikou jsou zmínky o tom, že se Pavel nachází ve vězení – pravděpodobně v Římě.

List Filipanům (Fp)

Moje stanovisko k islámu

Již za hluboké totality jsem si kladl rovnítko mezi islám, komunismus a nacismus. Podobně jako komunismus a nacismus je islám spíše ideologie než náboženství. Protože prý je mladší než křesťanství, je dokonalejší, ovšem tím, že neuznává Ježíše, jako Božího syna potom platí: „Kdo nemá Syna, nemá ani Otce“ a zcela jasně to říká i evangelista Jan a najdete to i na dalších místech v Novém zákoně. Protože Mohamed působil až v šestém století, považuji tato zjištění za podstatná. Podobné nevyčítám ani buddhismu, ani hinduismu.

Z centra Ráj

OKÉNKO Z CENTRA PRO RODINU RÁJ, se sídlem v Pavlovicích u Přerova 5

 

Z Probouzení broučků v Pavlovicích

Víte, jaké je tajné přání snad všech dospělých? Dlouhý spánek. Broučci si ho letos mohli užít skutečně naplno. Už už jsme mysleli, že je půjdeme probudit, ale v den naplánované akce nám počasí dalo jasně najevo, že je ještě příliš brzo, a že do toho mrazu a sněhu žádné broučky budit nemáme. 

Stránky

Prihlásit se k odběru Děkanát Přerov