Děkanát Přerov

Dopletná 2015

V sobotu 2. května se konala již 8. dopletná v restauraci „Aniččin dvůr“ na ulici Čechova 3. Z celé Moravy se sjelo do Přerova 90 žen – pletařek obvazů pro malomocné.

Přečetli jsme a doporučujeme

Papež František – Prosím o přátelský dialog             

Úvodník

Pokladnice božských milostí

Světec měsíce

Svatá Marie Markéta Alacoque

Sestra salesiánské kongregace, šiřitelka úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Markéta Marie se narodila 22. července 1647 v burgundském Lauthecouru, ve šlechtické, ale zchudlé rodině. Její šťastné dětství však bylo narušeno nejen v osmi letech smrtí otce, který byl soudcem, ale také v deseti letech těžkou dětskou obrnou, ze které však byla později náhle vyléčena.

2015 Rok zasvěceného života

Milí čtenáři,

v tomto čísle časopisu si můžete přečíst rozhovor s přerovskou nemocniční kaplankou, sestrou Marií Goretti Dřímalovou, CSCS.

Jak dlouho jste v řádu a o jaký řád se jedná?

Rosteme ve víře - Desatero

Rozdíl mezi antikoncepcí a Přirozeným plánováním rodičovství

Ve svém minulém článku jsem nastínil první kroky k vysvětlení morálního rozdílu mezi antikoncepcí a přirozeným plánováním rodičovství.  Konkrétně jsem:

  1. ukázal, že to, jestli je skutek špatný, nebo dobrý, nezávisí pouze na úmyslu konajícího, ale i na zvolených použitých prostředcích, tedy že „účel nesvětí prostředky“, a okolnostech (následcích atp.)

Národní eucharistický kongres 2015

DÍLO DUCHA SVATÉHO

„Sešli rosu svého Ducha také na tyto dary a posvěť je, ať se nám stanou Tělem a Krví našeho Pána, Ježíše Krista.“)

Stránka pro mládež

Arcidiecézní setkání mládeže

Z duchovní obnovy biřmovanců na Velehradě

Přerovští biřmovanci, kteří už netrpělivě očekávají svátost biřmování, měli možnost prožít víkend na Velehradě. Pro spoustu z nás, kteří zrovna prožívají poslední přípravy na maturitní zkoušky, to také byla veliká výzva na chvíli zapomenout na školu a věnovat se Bohu. Celým víkendem nás provázel P. Pavel Hofírek. V jednotlivých promluvách k zvolenému tématu: „Poznali Ježíše a uvěřili Kristu“ nás provázely především příběhy apoštolů a jejich hlubokých zážitků s Ježíšem.

Jen tak ve stručnosti

 

Stránky

Prihlásit se k odběru Děkanát Přerov