Děkanát Přerov

Toulky přerovským děkanátem

Farnost Pavlovice u Přerova

Stránka pro mládež

Pozdrav ze semináře

Milí farníci,

Prodejna "NA FAŘE"

Milí čtenáři.

Na začátku měsíce listopadu se na přerovské faře objevil tento poutač, který Vás zve na faru. Poté, co jsme jej v sobotu odpoledne umístili na průčelí, byla jsem zvědavá, jak bude farníky přijat. A nemusela jsem ani dlouho čekat. Hned v neděli ráno při cestě na mši svatou jsem potkala dvě farnice, které poutač obhlížely. Zatímco první se poutač líbil, druhá se jí, k mému údivu, zeptala: „A co to vlastně je, nějaká hospoda?“ Přiznávám, že když jsem po této poznámce vzhlédla k nápisu, musela jsem se pousmát. Opravdu to může připomínat třeba hostinec „Na růžku“.

Z centra Ráj

MANŽELSTVÍ - cesta ke svatosti

Rosteme ve víře - Kněžské osobnosti

Mons. ThDr. Stanislav ZELA, biskup  (1893 – 1969)

Národní eucharistický kongres 2015

Krev Kristova


Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.“                                                                      (Jan 6,53-56)

Mateřská škola sv. Josefa na začátku roku 2015

Zatím co příroda odpočívá, v naší mateřské škole je stále živo. Nový rok jsme zahájili oslavou Tří králů. Tak jako mudrci z východu i my jsme se poklonili dítěti Ježíši v jeslích. Navštívili jsme charitu, městský úřad a některé rodiče v blízkosti mateřské školy a popřáli vše nejlepší do nového roku.

Jen tak ve stručnosti

Křížové cesty

     Budou v Přerově v postní době stejně jako v minulých letech: V neděli v 14:30 v kostele sv. Michala na Šířavě a zároveň v 14:30 také v kostele v Předmostí, v pondělí v 17:15 v Předmostí a v pátek v 17:15 v kostele sv. Vavřince. Děkuji všem, kdo se zapojí do vedení těchto našich společných pobožností.

 

Zpovídání na začátku postu

a postní předsevzetí

Přečetli jsme a doporučujeme

Kancionál

Společný zpěvník českých a moravských diecézí (vydání pro olomouckou arcidiecézi a diecézi Ostravsko - opavskou)

Svědectví pro evangelizaci

Zažili jste Boží dotek?

Odpověděl Bůh na vaše modlitby?

Jste Bohu za něco obzvlášť vděčni?

 

Podělme se o své zkušenosti s ostatními, nebojme se svědčit o Boží lásce…

 

V rámci setkávání pro evangelizaci v Přerově bychom chtěli shromáždit svědectví farníků naší farnosti a využít je pro povzbuzení věřících i hledajících, jako potvrzení, že Bůh je, že mu záleží na každém, a že svou moc projevuje v maličkostech i velkých skutcích.

Stránky

Prihlásit se k odběru Děkanát Přerov