Děkanát Přerov

Rosteme ve víře - kněžské osobnosti

Mons. Josef VRANA, biskup  (1905 – 1987)

Milé vánoční překvapení

 

2015 Rok zasvěceného života

Rok zasvěceného života

Od 1. neděle adventní prožívá církev na celém světě Rok zasvěceného života. Požádali jsme proto ty, kteří jsou k tomuto způsobu života povoláni, aby nám odpověděli na šest otázek, které nám osvětlí nejen význam tohoto poslání, ale také dovolí nahlédnout na cesty, které právě jim Bůh připravil. V tomto čísle jsme (ne)šli daleko a zeptali jsme se našeho pře-rovského rodáka P. Jana Adamíka.

Národní eucharistický kongres

                   S MARIÍ V BETLÉMĚ


Toulky přerovským děkanátem

Farnost Měrovice nad Hanou

První písemná zmínka o obci je z roku 1466 v Zemských deskách olomouckých, tehdy se ovšem psala Mirowicze a patřila k majetkům olomouckého biskupství, daným králem Zikmundem do zástavy spolu s celým kojetínským panstvím. Panství měnilo držitele při různých prodejích a postoupeních zástav a skoro v každé listině se obec jmenuje jinak. Dnešní jméno Měrovice se objevilo teprve v roce 1567 jako Mierowicze.

Stránka pro mládež

Pozdrav z teologického konviktu

Život v Teologickém konviktu v Olomouci je jiný než běžná studijní praxe jakéhokoliv studenta vysoké školy. Chtěl bych Vám tedy přiblížit denní řád a aktivity, kterých se účastníme.

Představujeme přerovská společenství

Františkáni v Přerově

 

Rodina františkánského společenství, jinak také SFŘ (sekulárního františkánského řádu) v Přerově oslavila již 23 let trvání. Nyní má 12 profesních členů a několik tzv. přátel sv. Františka.

Přečetli jsme a doporučujeme . . .

Občan uvažuje cestou k lékaři                       Petr Piťha

Jen tak ve stručnosti

PF 2015

     Do nového roku 2015 přeji všem čtenářům našeho časopisu na prvním místě živou víru a pevnou jistotu, že nás neustále životem provází laskavý pohled našeho Boha.

Přečetli jsme a doporučujeme

Zamilovanost                   Pavel Hofírek

 

Bůh daroval manželství všem lidem, ať jsou pokřtěni nebo ne. O tom hovoří tato publikace, která je určena věřícím i ateistům. Je z pera autora, přerovského kněze a děkana P. Pavla Hofírka.

Stránky

Prihlásit se k odběru Děkanát Přerov